Isnin, 29 Februari 2016

(F01) KEBAB**N APA... POLITIK SAMPAI JATOHKAN HUKUM MURTAD ???

Kejahilan apakah yang sedang berlaku ?

(Y) Padahal kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" serta Furu' bagiNya tidak sama sekali berkaitan dengan Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh)...
(Y) Padahal kaitan secara langsung dengan kalimah bacaan al-Quran "al-Islam" adalah Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah bukan Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh)..

Ketuhanan adalah perkara yang melibatkan AGAMA (ad-deen)- tauhid Rububiyyah : tauhid (zat) Allah wajib wujud hanya Satu - Ahadun : Wahidun yang tidak boleh di Murtadkan.
... & ...
ISLAM (al-Islam)- i'ttiqad Uluhiyyah : i'ttiqad yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya yang tidak boleh di Syirikkan.
GHAIB QALBU
...VS...
GHAIB AKAL
Politik adalah perkara yang melibatkan AQIDAH (al-Iman - kepercayaan akal) 
... dari ...
SYARIAH : SYARA' - FIQH (al-Ilmu) dengan semua cabang ilmu bacaannya. 

KETUHANAN & POLITIK adalah perkara yang berpisah - Ghaib Qalbu <berpisah> Ghaib Akal walaupun tidak terpisahkan, kerana kedua-duaNya adalah GHAIB DALAM DIRI setiap diri.

BATASAN HUKUM dalam perkara mainan Politik setinggi-tinggi @ seberat hukumnya hingga Sesat (Aqidah - Syariah : Fiqh) - Pasik & Munafik sahaja, tidak sampai Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadal hak-hak mutlak zat Allah, apatah lagi Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) berpaling tadah dari tauhid (zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun.

... MAKA KEBAB**N apa dalam mainan Politik sampai menjatohkan hukum MURTAD.

Ini lah akibatNya kejahilan dari mengenal (hakikah) kalimah bacaan al-Quran "al-Islam - uluhiyyah : perihal hak-hak mutlak zat Allah yang tidak boleh di Syirikkan"... kemudian bercampur aduk pula fahamannya dengan (hakikat) kalimah "ad-deen - rububiyyah - perihal zat Allah yang wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun yang tidak boleh di Murtadkan". 
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...