Jumaat, 17 Februari 2017

(F) IMAMIAH 'Asya'riyyah - SUNNAH vs SYIAH


Imamiyyah Itsna  'Asya'riyyah - (Im-1) Ali bin Abi Thalib > (Im-2) Hasan bin Ali > (Im-3) Husein bin Ali > (Im-4) Ali Zainal Abidin > (Im-5) Muhammad Al-Baqir > (Im-6) Ja'far Ash-Shadiq adalah Imama Itsna 'Asya'riyyah bukan Syiah...
... Imam Ja'far - Ja'far bin Muhammad al-Baqir bukan Syiah... sebaliknya adalah Imamiyyah Itsna 'Asya'riyyah" keenam (6)... Pada zamannya zahir golongan Syiah bermula dengan Imam Syiah pertama (Im-7 : Sy-1) Musa Al-Khadhim > (Im-8 : Sy-2) Ali Ridha > (Im-9 Sy-3) Muhammad Al-Jawad > (Im-10 : Sy-4) Ali Al-Hadi > (Im-11 : Sy-5) Hasan al-Askari > (Im-12 : Sy-6) Mahdi Al-Muntadhar yang dikatakan Imam Mahdi...


Berlaku selepas Imamiyyah Itsna 'Asya'riyyah ke-6 al-Ja'fari :

Sunnah : (1) Imam Abu Hanifah -------- VS - Syiah : (1) Musa Al-Khadim
Sunnah : (2) Malik bin Anas ------------- VS - Syiah : (2) Ali Ridha 
Sunnah : (3) Muhammad Idris - Syafie - VS - Syiah : (3)Muhammad Al-Jawad 
Sunnah : (4) Ahmad Hambali ------------ VS - Syiah : (4) Ali al-Hadi 
Sunnah------------------------------------- VS - Syiah : (5) Hasan Al-Askari 
Sunnah------------------------------------- VS - Syiah : (6) Mahdi Al-Muntadhar yang dikatakan Imam Mahdi. 
(****Note - ahlu Sunnah 4 Imama mazhab sahaja) 

 ... Syiah adalah golongan Syirik (yusyrik : tusyrik billah) terhadap hak-hak mutlak zat Allah - golongan yang menolak Takdir Allah, tetapi masih lagi berAgama Tauhid (ad-deen - Tauhid Rububiyyah) selama mana tidak zahir cara, sifat, kata-kata, perbuatan Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) - berpaling tadah dari tauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun dan...
... dan tidak berbilang-bilang tauhid rububiyyah (pluralisme)
... dan tidak kesamarataan tauhid rububiyyah (libralisme)
... dan tidak Mulhidun (al-Musyrik : berhala : api/matahari (komunisme)
///
Syiah terkeluar dari golongan Islam (al-Islam) kerana I'ttiqad (yakin qalbu Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah - menolak takdir Allah... bukan kerana Aqidah - Syariah-Fiqh atau Ibadah - muamalat... ulang ... kerana I'ttiqad Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah - takdir Allah. Menolak, Menentang, Menafikan Takdir Allah adalah SYIRIK (titik)
///


Admin menolah fahaman ini (bawah) :
Nasir Seligi Aku KUTIP dari blog ULAMAK LUAR BIASA PAN..

Islam tidak menuntut seorang Muslim untuk mengikuti salah satu mazhab tertentu. Sebaliknya, kami katakan: setiap Muslim punya hak mengikuti salah satu mazhab yang telah diriwayatkan secara sahih dan fatwa-fatwanya telah dibukukan. Setiap orang yang mengikuti mazhab-mazhab tersebut boleh berpindah ke mazhab lain,dan ia nya bukan suatu kesalahan.
2. Mazhab Ja’fari, yang juga dikenal sebagai Syiah Imamiyah Itsna ‘Asyariyyah (Syiah Dua Belas Imam) adalah mazhab yang dari segi syarak (agama) adalah harus untuk diikuti dalam ibadah sebagaimana mazhab Sunni lainnya.

Kaum Muslim wajib mengetahui hal ini, dan sebolehnya menghindarkan diri dari prasangka buruk terhadap mazhab tertentu mana pun, kerana agama Allah dan Syari’atnya tidak pernah dibatasi pada mazhab tertentu. Para mujtahid mereka diterima oleh Allah Yang Mahakuasa, dan dibolehkan bagi yang bukan-mujtahid untuk mengikuti mereka dan menyepakati ajaran mereka baik dalam hal ibadah maupun muamalah
///

Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

DOSA SYIRIK LEBIH BERAT DARI RASUAH, ZINA, MINUM ARAK, MAKAN BABI.

DOSA SYIRIK ( yusyrik : tusyrik billaahi ) TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH, LEBIH BERAT DARI DOSA RASUAH, ZINA, MINUM ARAK &a...