Selasa, 11 Oktober 2016

(F08) SYIRIK (yusyrik : tusyrik billaahi) TERHADAP HAK-HAK MUTLAK (zat) ALLAH > YAHUDI (al-Yahud-Haadu) TANPA MENGIRA BANGSA MANUSIA MANA PUN.


Tidak Syirik (Yusyrik : Tusyrik billaah) terhadap hak-hak mutlak Allah anak Adam itu sebelum lebih dahulu Sesat (Aqidah : al-Iman - Syariah : al-Ilmu) petunjuk Allah (alQuran) - Pasik & Munafik...
... Tidak Sesat (Aqidah - Syariah) Pasik & Munafik anak Adam itu sebelum lebih dahulu Kapir - engkar larangan Allah (al-Quran)...
... Tidak Kapir - engkar larangan Allah (alQuran) anak Adam itu sebelum lebih dahulu Kufur (niat - i'ttiqad : ghaib qalbu) tanpa Lillaahi
@ bukan semata-mata kerana Allah - putus hubungan dengan Allah.


Golongan SYIRIK - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) adalah Non Muslim tanpa mengira bangsa manusia mana pun.
... FIQH - ahli aqidah & syariah dengan semua cabang ilmunya dengan jelas mengatakan bahawa : perlaku berbuatan syirik terhadap "hak-hak mutlak (zat) Allah yang dilaknati Allah, maka gugur lah "al-Islam - Islam" menjadi "al-Yahud - Yahudi" (bukan Kafir - engkar.....), walau pun masih lagi beragama (ad-deen - Innadden), selama mana belum zahir dengan perbuatan anggota jasad "cara, sifat, kata-kata, perbuatan" Murtad - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun serta tidak mungkin berbilang-bilang (Pluralisme) - tidak kesamarataan Tauhid (Libralisme) > Mulhid (Atheist) Komunisme.

Perbuatan syirik bermula dengan I'ttiqad - niat (yakin kalbu) yang dilaknati Allah kerana berlaku Syirik terhadap "hak-hak mutla (zat) Allah), maka berpindah lah I'ttiqad yang diredhai Allah "al-Islam - Islam" (uluhiyyah) berpindah menjadi I'ttiqad yang dilaknati allah "al-Yahud - Yahudi" (yahudiah), tanpa mengira bangsa manusia mana pun.

SesungguhNya kalimah bacaan al-Quran "al-Yahud" tidak merujuk kepada bangsa manusia mana pun, kerana golongan berI'ttiqad (yakin kalbu) - niat dilaknati Allah "al-Yahud - Yahudi" sudah ada bangsaNya "Bani Israiel" dan bukan semua Bani Israiel itu adalah golongan "al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Yahudi : Syirik - Non Muslim.

Permulaan bagi Syirik - "al-Yahud - Yahudi" adalah berI'ttiqad (yakin kalbu) dari Ujub, Sama'ah, Riak, Takabbur... kemudian zahir dengan "cara, sifat, kata-kata, perbuatan" memuja (taksub) kepada berhala manusia berkupiah-serban, berjubah, berjanggut, memuji (berlebihan - segala pujian hanya bagi Allah), membersih, menyucikan diri sendiri, keturunan, kaum, puak, jemaah, partiNya... termasok al-pantatNya.

Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ
“Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i]

Lawan daripada ikhlas adalah syirik (menjadikan bagi Allah tandingan/sekutu di dalam beribadah, atau beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain-Nya). Contohnya : Riya’ (memperlihatkan amalan pada orang lain), Sum’ah (memperdengarkan suatu amalan pada orang lain), ataupun Ujub (berbangga diri dengan amalannya). Kesemuanya itu adalah Syirik yang harus dijauhi oleh seorang hamba agar ibadahnya itu diterima oleh Allah . Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ
“Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik (khafi) kecil”, para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil ? Rasulullah menjawab : “Riya’”. [HR. Ahmad]A048
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik (terhadap hak-hak mutlak zat Allah dengan) mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). Dan sesiapa yang mempersekutukan (merampas : mendahului serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat) Allah (dengan sesuatu yang lain), maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.
(An-Nisaa' 4:48)


 
A049
Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang membersihkan (memuja, memuji, menyucikan) diri sendiri? (kaum, puak, jemaah, partinya, Padahal perkara itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan (memuja, memuji, membersih & menyucikan) sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya); dan mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka) sedikitpun.
(An-Nisaa' 4:49)

Golongan Syirik - (Yehud : Jew's) "Yahudi" - "Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan Syirik) diharamkan Syurga & diwajibkan Neraka hingga mendapat syufaat & keampunan Allah...
... Nak dapat syufaat kot celah mana, kalau Nabi SAW pun dihina, keji ???...
Wajib Neraka lebih dahulu, melainkan berlakuNya kerana lalai - dilalaikan oleh Iblis & Syaitan @ jahil bertingkat-tingkat. maka kalau jahil, segera lah bertaubat Nasuhah.

NOTE :
Siapa sebenarNya yang zahir dengan perbuatan anggota jasad "memuja, memuji, membersih, menyucikan diri sendiri, keturunan, kaum, puak, jemaah, partiNya dibumi Malaysia hari ini. SebenarNya perkara telah berlaku sejak lama dulu...


Golongan SYIRIK - "al-Yahud (Yahuda - Judas), Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) adalah Non Muslim...walau pun zahirnya dengan kupiah-serban, berjubah, berjanggut serta Solatnya sepanjang malam & puasa (tidak melakukan maksiat / kejahatan) pada siang hariNya...
... FIQH - ahli Aqidah & Syariah dengan semua cabang IlmuNya dengan jelas mengatakan bahawa : perlaku berbuatan Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap Hak-Hak Mutlak Allah (zat) yang dilaknati Allah, maka gugur lah "al-Islam - Islam" menjadi "al-Yahud - Yahudi" (bukan Kafir - engkar.....), walau pun masih lagi berAgama (Innadden), selama mana belum zahir dengan perbuatan anggota jasad "Cara, Sifat, Perbuatan, Kata-Kata" Murtad (yartadda : yartadid mingkum undeeneh) - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun serta tidak mungkin berbilang-bilang (Pluralisme) - kesamarataan Tauhid (Libralisme) : Mulhid (Atheist) Komunisme.

Siapa golongan Syirik - "alYahud - Yahudi" - Non Muslim bani Melayu dibumi Malaysia hari ini.

Aku kah ?
Kamu kah ?
Mereka kah?
UMNO kah ?
PAS kah ?

SEDAR LAH DIRI !!!

///
Ab Sheikh Yunan.

13 ulasan:

Ab Sheikh Yunan berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Ab Sheikh Yunan berkata...

Shirk (yusyrik: idolaters billaahi) ON THE RIGHTS OF THE ABSOLUTE (substance) GOD> JEWISH (al-Yahud-Haadu): Non Muslim REGARDLESS OF ANY HUMAN RACE.

Not shirk (yusyrik: idolaters billaah) on the right of God's children before the first adam Ella (Aqeedah al-Iman - sharia: al-Knowledge) guidance of Allah (Quran) - Pasik & Hypocrisy ...
... Not Lost (beliefs - sharia) Rebellious & Hypocrisy of Adam before the first Gentile - refusal of Allah (Quran) ...
... No infidel - refusal of Allah (Quran) was the son of Adam before the first Kufr (intention - i'ttiqad: Invisible heart) without lillaahi
@ Not only because Allah - broken relationship with God.

POLYTHEISM group - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (way, nature, words, deeds) are non-Muslims regardless of any human race.
... FIQH - member of the Islamic faith and with all branches of science clearly says that: principals polytheism mischief against "absolute rights (substance) God cursed by Allah, then the fall is" al-Islam - Islam "to" al-Yahud - Jews "(not infidels - disobeys .....), although still believe (ad-deen - Innadden), during which no outward acts of bodies" way, nature, words, deeds "apostate - turned cistern of Tawheed (substance) God must exist only one - Ahadun, Wahidun and may not multiplicity (pluralism) - not equality of Tawheed (liberalism)> Mulhid (Atheist) communism.

Shirk starting with I'ttiqad - intention (certain heart) are cursed by God because Shirk occurs against "absolute rights (substance) of Allah), then move it I'ttiqad (certain heart) who spend" al-Islam - Islam "(uluhiyyah) moved into I'ttiqad (certain heart) the curse of allah" al-Yahud - Jews "(Judea): Non-Muslim regardless of any human race.

Indeed, reading the Quran the word "al-Yahud" does not refer to any human race, because the berI'ttiqad (certain heart) - the intention cursed by Allah "al-Yahud - Jews" have his people "Bani Israiel" and not all children Israiel it is the "al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" (way, nature, words, deeds) Jews: Shirk - Non Muslim.

The beginning of Shirk - "al-Yahud - Jewish" is berI'ttiqad (certain heart) of "Ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... then outwardly with the "how, nature, words, acts of" worship ( obsessed) to human idols berkupiah-turbans, robes, bearded, praise (excess - all praise be to Allah), cleanse, purify yourself, descent, race, tribe, church, means ... including al-ass.

The Prophet said:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
"Truly, God does not receive a charitable act but purely and simply hope and the blessings of God." [HR. Abu Dawud and Nasa'i]

Ab Sheikh Yunan berkata...

Opponents of sincerity is polytheism (Allah has made for rival / ally in worship, or worship of God but also to other than Him). For example: Riya '(showing the practice in others), sum'ah (mock practice in others), or Ujub (pride with legalization). All of it is Shirk to be shunned by a servant to worship was acceptable to God. As the Prophet Muhammad sallallaahu alaihi wasallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Surely, something I feared most happened to you is Shirk (silent) small", the companions asked: "O Messenger of Allah, what is minor shirk? He said: "Riya '". [HR. Ahmad]

Word of God :
Annis' 4; 48
Truly, God does not forgive (Shirk against the inalienable rights of Allah) ascribe (to seize, lead and held rival and likeness of the rights of sovereign with whatever), and will forgive the sins of others than it is for anyone he will (according to the rules of Sharia - Allah), and those who ascribe partners (seize, lead and held a match for the absolute rights of) Allah (for something else), then he has meolakukan great sin.

Annis' 4; 49
Is it not in thine heart (and feel strange O Muhammad) to those who are clean (worship, praise, purifies) himself (race, ethnicity, tribe, church, meaning that, even though it was not right: human power) even Allah is entitled: clean power (praise, purified) whom (according to the rules of Sharia - Allah), and they will not diinaya (either reply or reduced) in the least.

Shirk group - "al-Yahud - Jewish" banned Heaven & Hell are required to get Sufaat and forgiveness ...
... Can Sufaat slit coat which, when the Prophet was insulted, vile ??? ...
Hell shall be first, but due to the occurrence of default - neglected by the devil and Satan @ ignorant stratified. then if ignorant, Nasuhah soon repent it.

NOTE:
Who exactly is apparent to members of the body act "worship, praise, cleanse, purify yourself, descent, race, tribe, church, meaning that Malaysia earth today. Actually things have happened a long time ago ...
POLYTHEISM group - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (way, nature, words, deeds) are Non Muslim ...
... FIQH - Aqidah and Sharia experts in all branches of science clearly says that: perlaku Shirk mischief on the Rights of the Absolute God cursed by God, then the fall is "al-Islam - Islam" to "al-Yahud - Jews" ( not infidels - disobeys .....), although still believe (Innadden), during which no outward acts of bodies "How, nature, Work, Words" apostate - defected from the Tawheed of Allah shall exist only One - Ahadun, Wahidun and may not multiplicity (pluralism) - equality of Tawheed (liberalism): Mulhid (Atheist) communism.

Ab Sheikh Yunan berkata...


Shirk (yusyrik: afgodendienaars billaahi) OP DE RECHTEN VAN DE ABSOLUTE (stof) GOD> JOODSE (al-Yahud-Haadu): Niet-moslims, ONGEACHT ENIGE menselijk ras.

Niet onttrekken (yusyrik: afgodendienaars billaah) aan de rechterkant van Gods kinderen vóór de eerste adam Ella (Aqeedah al-Iman - sharia: al-Kennis) leiding van Allah (Koran) - Pasik & Schijnheiligheid ...
... Niet Lost (overtuigingen - sharia) Rebelse & Hypocrisie van Adam vóór de eerste Gentile - weigering van Allah (Koran) ...
... Geen ongelovige - weigering van Allah (Koran) was de zoon van Adam voor de eerste Kufr (intentie - i'ttiqad: Invisible heart) zonder lillaahi
@ Niet alleen omdat Allah - verbroken relatie met God.

Polytheïsme groep - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (weg, natuur, woorden, daden) zijn niet-moslims ongeacht eventuele menselijke ras.
... Fiqh - lid van het islamitische geloof en met alle takken van de wetenschap duidelijk zegt dat: opdrachtgevers polytheïsme kwaad tegen "absolute rechten (stof) God vervloekt door Allah, dan is de val is" al-Islam - Islam "naar" al- Yahud - Joden "(niet ongelovigen - gehoorzaamt .....), hoewel nog steeds geloven (ad-deen - Innadden), waarin geen uiterlijke handelingen van de organen" manier, natuur, woorden, daden "afvallige - gedraaide stortbak van Tawheed ( Ahadun, Wahidun en mag niet veelheid (pluralisme) - - stof) God mag slechts één bestaan ​​geen gelijkheid van Tawheed (liberalisme)> Mulhid (atheïst) communisme.

Shirk beginnend met I'ttiqad - het voornemen van (bepaalde hartaandoeningen) worden vervloekt door God, omdat Shirk optreedt tegen 'absolute rechten (stof) van Allah), verplaats het I'ttiqad (bepaalde hartaandoeningen), die door te brengen "al-Islam - Islam" ( Uluhiyyah) verplaatst naar I'ttiqad (bepaalde hart) de vloek van Allah "al-Yahud - Joden" (Judea): Niet-moslims ongeacht eventuele menselijke ras.

Sterker nog, het lezen van de Koran het woord "al-Yahud" verwijst niet naar enige menselijke ras, omdat de berI'ttiqad (bepaalde hartaandoeningen) - de intentie vervloekt door Allah "al-Yahud - Joden hebben" zijn volk "Bani Israiel" en niet alle kinderen Israiel het is het "al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" (weg, natuur, woorden, daden) Joden: Shirk - niet-moslim.

Ab Sheikh Yunan berkata...

Het begin van Shirk - "al-Yahud - Joodse" is berI'ttiqad (bepaalde hart) van "ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... dan naar buiten met het "hoe, natuur, woorden, daden van 'aanbidding (geobsedeerd) voor de menselijke afgoden berkupiah-tulbanden, robes, gebaard, lof (overtollige - alle lof is aan Allah), reinigen, te zuiveren zelf, afkomst, ras, stam, kerk, betekent ... met inbegrip van al-ass.

De profeet zei:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
"Waarlijk, God niet een charitatieve daad krijgen, maar enkel en alleen hoop en de zegeningen van God." [HR. Abu Dawud en Nasa'i]

Tegenstanders van oprechtheid is polytheïsme (Allah heeft gemaakt voor rivaal / bondgenoot in de eredienst of aanbidding van God, maar ook aan anderen dan Hem). Bijvoorbeeld: Riya '(met de praktijk in de andere), sum'ah (mock praktijk in andere), of ujub (trots met legalisatie). Het is allemaal Shirk te worden gemeden door een dienaar te aanbidden was aanvaardbaar voor God. Zoals de Profeet Mohammed sallAllahu alaihi wasallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Zeker, iets wat ik het meest gevreesd er met je gebeurd is Shirk (stille) klein", de metgezellen vroeg: "O boodschapper van Allah, wat is kleine shirk Hij zei:?". Riya '' [. HR Ahmad]

Woord van God :
Annis '4; 48
Waarlijk, God niet vergeeft (Shirk tegen de onvervreemdbare rechten van Allah) toeschrijven (in beslag te nemen, lood en hield rivaal en de gelijkenis van de rechten van soevereine met wat dan ook), en zal de zonden van anderen te vergeven dan het is voor iedereen zal hij ( volgens de regels van de sharia - Allah), en degenen die partners toeschrijven (grijpen, lood en hield een match voor de absolute rechten van) Allah (voor iets anders), dan heeft hij meolakukan grote zonde.

Annis '4; 49
Is het niet in uw hart (en vreemd gevoel O Mohammed) aan degenen die zijn schoon (verering, lof, zuivert) zelf (ras, etniciteit, stam, kerk, wat betekent dat, ook al was het niet correct: menselijke macht) zelfs Allah heeft het recht: schone stroom (lof, gezuiverd) die (volgens de regels van de sharia - Allah), en zij zullen niet diinaya (hetzij antwoord of verlaagd) in het minst.

Shirk groep - "al-Yahud - Joodse" verboden Heaven & Hell zijn verplicht om Sufaat en vergeving te krijgen ...
... Kan Sufaat spleet vacht die, toen de profeet werd beledigd, vernederd ??? ...
Hel zal eerst, maar als gevolg van het optreden van verzuim - verwaarloosd door de duivel en de satan @ onwetend gelaagd. dan als onwetend, Nasuhah berouw het snel.

NOTITIE:
Wie precies duidelijk is voor de leden van het lichaam act "verering, lof, reinigen, te zuiveren zelf, afkomst, ras, stam, kerk, wat betekent dat Maleisië aarde. Eigenlijk dingen hebben een lange tijd geleden is gebeurd ...
Polytheïsme groep - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (weg, natuur, woorden, daden) zijn niet-moslim ...
... Fiqh - Aqidah en sharia experts in alle takken van de wetenschap duidelijk zegt dat: perlaku Shirk ellende voor de Rechten van de Absolute God vervloekt door God, dan is de val is "al-Islam - Islam" naar "al-Yahud - Joden "(niet ongelovigen - gehoorzaamt .....), hoewel nog steeds geloven (Innadden), waarin geen uiterlijke handelingen van de organen" Hoe, natuur, werk, woorden "afvallige - deserteerde uit de Tawheed van Allah zal bestaan ​​slechts One - Ahadun , Wahidun en kunnen niet Multiplicity (pluralisme) - gelijkheid van Tawheed (liberalisme): Mulhid (atheïst) communisme.

Ab Sheikh Yunan berkata...


Shirk (yusyrik: idolâtres billaahi) SUR LES DROITS DE L'ABSOLUE (substance) DIEU> JUIF (al-Yahud-Haadu): Non Musulman INDÉPENDAMMENT DE TOUTE RACE HUMAINE.

Non dérober (yusyrik: idolâtres billah) sur le droit des enfants de Dieu avant la première adam Ella (Aqida al-Iman - sharia: al-Knowledge) direction d'Allah (le Coran) - Pasik & Hypocrisie ...
... Pas perdu (croyances - la charia) Rebellious & Hypocrisy d'Adam avant la première Gentile - refus d'Allah (Coran) ...
... Non infidèle - refus d'Allah (le Coran) était le fils d'Adam avant la première Kufr (intention - i'ttiqad: coeur invisible) sans lillaahi
@ Non seulement parce qu'Allah - relation brisée avec Dieu.

groupe POLYTHÉISME - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (façon, la nature, les mots, les actes) sont non-musulmans indépendamment de toute race humaine.
... FIQH - membre de la foi islamique et avec toutes les branches de la science clairement dit que: directeurs polythéisme mal contre "droits absolus (substance) Dieu maudit par Allah, la chute est" al-Islam - Islam "à" al yahud - Juifs "(et non infidèles - désobéit .....), bien que croient encore (ad-din - Innadden), pendant laquelle aucun des organes extérieurs actes" façon, la nature, les mots, les actes "apostate - tournèrent citerne de Tawhid ( substance) Dieu doit exister une seule - Ahadun, Wahidun et la multiplicité (pluralisme) ne peut - pas l'égalité du Tawhid (libéralisme)> Mulhid (athée) communisme.

Shirk commençant par I'ttiqad - intention (certains coeur) sont maudits par Dieu parce que le Shirk se produit contre les «droits absolus (substance) d'Allah), puis déplacez-le I'ttiqad (certains coeur) qui passent" al-Islam - Islam "( Uluhiyyah) déplacé dans I'ttiqad (certain coeur) la malédiction d'Allah "al-Yahud - Juifs" (Judée): non-musulman indépendamment de toute race humaine.

En effet, la lecture du Coran le mot "al-Yahud" ne fait pas référence à une race humaine, parce que le berI'ttiqad (certain coeur) - l'intention maudit par Allah "al-Yahud - Juifs» ont son peuple "Bani Israiel" et pas tous les enfants Israiel il est le «al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" (sens, la nature, les mots, les actes) Juifs: Shirk - non musulman.

Le début du Shirk - "al-Yahud - juif» est berI'ttiqad (certain coeur) de "Ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... puis vers l'extérieur par les «comment, la nature, les mots, les actes de" culte (obsédé) aux idoles humaines berkupiah-turbans, peignoirs, barbu, la louange (excès - louange à Allah), nettoyer, purifier vous-même, l'ascendance, la race, la tribu, l'église, des moyens ... y compris al-ass.

Ab Sheikh Yunan berkata...

Le Prophète a dit:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
«En vérité, Dieu ne reçoit pas un acte de charité, mais purement et simplement l'espoir et les bénédictions de Dieu." [HEURE. Abu Dawud et Nasa'i]

Les adversaires de la sincérité est le polythéisme (Allah a fait pour rival / allié dans le culte, ou le culte de Dieu, mais aussi à d'autres que lui). Par exemple: Riya '(montrant la pratique dans d'autres), sum'ah (pratique simulée dans d'autres), ou Ujub (fierté avec la légalisation). Tout cela est Shirk à boudé par un fonctionnaire au culte était agréable à Dieu. Comme le Prophète Muhammad salallahu 'alayhi wa salam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Assurément, quelque chose que je craignais le plus est arrivé à vous est Shirk (silencieux) petit", les compagnons demandèrent: «Ô Messager d'Allah, ce qui est shirk mineur Il a dit:?". Riya ' "[. HR Ahmad]

La parole de Dieu :
Annis '4; 48
En vérité, Dieu ne pardonne pas (Shirk contre les droits inaliénables d'Allah) attribuent (à saisir, de plomb et tenue rival et à la ressemblance des droits de souverain que ce soit), et se pardonner les péchés des autres qu'il ne l'est pour tous ceux qu'il veut ( selon les règles de la charia - Allah), et ceux qui attribuent des partenaires (saisir, conduire et a tenu un match pour les droits absolus de) Allah (autre chose), puis il a un grand péché meolakukan.

Annis '4; 49
Est-il pas dans ton coeur (et sentir étrange O Muhammad) à ceux qui sont propres (culte, éloge, purifie) lui-même (race, ethnie, tribu, église, ce qui signifie que, même si elle n'a pas le droit: la puissance humaine) même Allah a droit: énergie propre (louange, purifiée) qui (selon les règles de la charia - Allah), et ils ne seront pas diinaya (soit réponse ou réduits) dans le moins.

groupe Shirk - "al-Yahud - juif" interdit Heaven & Hell sont nécessaires pour obtenir le pardon ... Sufaat et
... Sufaat Can fente manteau qui, lorsque le Prophète a été insulté, vil ??? ...
L'enfer doit être le premier, mais en raison de la survenance de défaut - négligé par le diable et Satan @ ignorant stratifié. puis si ignorant, Nasuhah bientôt repentir.

REMARQUE:
Qui est exactement apparente aux membres du corps agissent "adoration, la louange, nettoyer, purifier vous-même, l'ascendance, la race, la tribu, l'église, ce qui signifie que la Malaisie terre aujourd'hui. En fait, les choses ont passé il y a longtemps ...
groupe POLYTHÉISME - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (façon, la nature, les mots, les actes) sont non musulman ...
... FIQH - experts Aqidah et la charia dans toutes les branches de la science dit clairement que: perlaku Shirk mal sur les droits de Dieu absolu maudit par Dieu, alors la chute est "al-Islam - Islam" à "al-Yahud - Juifs "(non infidèles - désobéit .....), bien que croient encore (Innadden), pendant laquelle aucun des organes extérieurs actes" Comment, la nature, le travail, les mots «apostat - défection du Tawhid d'Allah doit exister que One - Ahadun , Wahidun et peut ne pas multiplicité (pluralisme) - l'égalité du Tawhid (libéralisme): Mulhid (athée) communisme.

Ab Sheikh Yunan berkata...


Schirk (yusyrik: Polytheisten billaahi) ÜBER DIE RECHTE DER ABSOLUTE (Stoff) GOD> JÜDISCHE (al-Yahud-Haadu): Nicht Muslim UNABHÄNGIG VON JEDEM menschlichen Rasse.

Nicht Schirk (yusyrik: Polytheisten billaah) auf der rechten Seite der Kinder Gottes vor dem ersten adam Ella (Aqeedah al-Iman - sharia: al-Wissen) Führung Allahs (Quran) - Pasik & Hypocrisy ...
... Nicht verloren (Glauben - sharia) Rebellious & Hypocrisy von Adam vor dem ersten Gentile - die Verweigerung der Allah (Quran) ...
... Kein Ungläubiger - die Verweigerung der Allah (Quran) war der Sohn von Adam vor dem ersten Kufr (Absicht - i'ttiqad: Unsichtbare Herz) ohne lillaahi
@ Nicht nur, weil Allah - zerbrochene Beziehung mit Gott.

Polytheismus Gruppe - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (Art und Weise, die Natur, Worte, Taten) sind Nicht-Muslime, unabhängig von jeder menschlichen Rasse.
Fiqh ... - Mitglied des islamischen Glaubens und mit allen Zweigen der Wissenschaft sagt klar, dass: Principals Polytheismus Unfug gegen die "absolute Rechte (Stoff) Gott von Allah verflucht, dann der Fall ist" al-Islam - Islam "bis" al Yahud - Juden "(nicht Ungläubige - ungehorsam .....), obwohl immer noch glauben (ad-deen - Innadden), während der keine nach außen Handlungen der Einrichtungen" Art und Weise, die Natur, Worte, Taten "abtrünnige - Zisterne des Tauhid gedreht ( Substanz) Gott muss existieren nur ein - Ahadun, Wahidun und kann nicht Vielzahl (Pluralismus) - nicht Gleichheit des Tauhid (Liberalismus)> Mulhid (Atheist) Kommunismus.

Schirk beginnend mit I'ttiqad - Absicht (bestimmte Herz) von Gott verflucht, weil Schirk tritt gegen "absolute Rechte (Substanz) Allahs), dann bewegen sie I'ttiqad (bestimmte Herz), die verbringen" al-Islam - Islam "( uluhiyyah) zog in I'ttiqad (bestimmte Herz) der Fluch "al-Yahud - Juden" (Judäa): Nicht-Muslim unabhängig von jeder menschlichen Rasse.

Tatsächlich liest der Koran das Wort "al-Yahud" nicht auf jede menschliche Rasse verweisen, weil die berI'ttiqad (bestimmte Herz) - die Absicht von Allah verflucht "al-Yahud - Juden" haben seine Leute "Bani Israiel" und nicht alle Kinder Israiel es die "al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" ist (Art und Weise, die Natur, Worte, Taten) Juden: Schirk - nicht Muslim.

Der Beginn des Schirk - "al-Yahud - jüdisch" ist berI'ttiqad (bestimmte Herz) von "Ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... dann nach außen mit dem "wie, Natur, Worte, Taten der" Anbetung (besessen) für die menschliche Idole berkupiah-Turbane, Roben, bärtig, Lob (Überschuss - alles Lob gebührt Allah), reinigen, reinigen sich selbst, Abstammung, Rasse, Stamm, Kirche, bedeutet ... einschließlich al-ass.

Der Prophet sagte:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
"Wahrlich, Gott nicht eine gemeinnützige Handlung erhalten, sondern schlicht und einfach hoffen, und der Segen Gottes." [HR. Abu Dawud und Nasa'i]

Ab Sheikh Yunan berkata...


Die Gegner der Aufrichtigkeit ist Polytheismus (Allah hat für Rivale / Verbündeter in beten, oder Anbetung Gottes, sondern auch auf andere als Ihm). Zum Beispiel: Riya '(die Praxis in anderen zeigt), sum'ah (Mock Praxis in anderen) oder Ujub (Stolz mit Legalisierung). All das ist Shirk von einem Diener zur Anbetung zu Gott annehmbar war gemieden werden. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Sicher, etwas, was ich am meisten gefürchtete dir passiert ist Schirk (stumm) klein", die Begleiter fragte: "O Gesandter Allahs, was kleinere Schirk Er sagte:". Riya '. "[HR Ahmad]

Wort Gottes :
Annis '4; 48
Wahrlich, Gott nicht vergeben (Schirk gegen die unveräußerlichen Rechte Allah) zuschreiben (zu ergreifen, führen und hielt Rivale und Ähnlichkeit der Rechte souveräner mit was auch immer), und die Sünden der anderen zu vergeben, als es für jedermann ist, er wird ( nach den Regeln der Scharia - Allah), und diejenigen, die Partner (ergreifen, Blei und hielt ein Spiel für die absoluten Rechte) Allah (etwas anderes) zuschreiben, dann hat er meolakukan große Sünde.

Annis '4; 49
Ist es nicht in deinem Herzen (und ein seltsames Gefühl O Muhammad) für diejenigen, die sauber sind (Anbetung, Lob, reinigt) selbst (Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, Stamm, Kirche, was bedeutet, dass, auch wenn es nicht richtig war: menschliche Kraft) auch Allah berechtigt ist: saubere Energie (Lob, gereinigt), den (nach den Regeln der Scharia - Allah), und sie werden nicht diinaya (entweder Antwort oder reduziert) im geringsten.

Schirk Gruppe - "al-Yahud - jüdisch" verboten Heaven & Hell erforderlich Sufaat und Vergebung zu bekommen ...
... Kann Sufaat geschlitzt Mantel, die, wenn der Prophet beleidigt wurde, vile ??? ...
Hölle werden die Ersten sein, aber auf Grund des Auftretens von default - vernachlässigt vom Teufel und Satan @ unwissend geschichtet. dann, wenn unwissend, bereuen Nasuhah bald.

HINWEIS:
Wer genau ist offensichtlich für die Mitglieder des Körpers handeln "Anbetung, Lob, reinigen, reinigen sich selbst, Abstammung, Rasse, Stamm, Kirche, was bedeutet, dass heute Malaysia Erde. Eigentlich haben sich die Dinge vor langer Zeit passiert ist ...
Polytheismus Gruppe - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (Art und Weise, die Natur, Worte, Taten) nicht Muslim ...
... Fiqh - Aqidah und Sharia-Experten in allen Bereichen der Wissenschaft sagt klar, dass: perlaku Schirk Unheil über die Rechte des Absoluten Gott von Gott verflucht, dann der Fall ist "al-Islam - Islam" auf "al-Yahud - Juden "(nicht Ungläubige - ungehorsam .....), obwohl immer noch glauben (Innadden), während der keine nach außen Handlungen der Einrichtungen:" Wie, Natur, Arbeit, Wörter Apostat "- vom Tauhid von Allah deser darf nur eine gibt - Ahadun Wahidun, und Vielfalt kann nicht (Pluralismus) - Gleichheit des Tauhid (Liberalismus): Mulhid (Atheist) Kommunismus.

Ab Sheikh Yunan berkata...


Ширк (yusyrik: идолослужители billaahi) о правах абсолюта (вещество) БОГ> ЕВРЕЙСКОЙ (аль-Yahud-Haadu): Не мусульманин независимо от любого человеческого.

Не увиливать (yusyrik: идолопоклонники Биллях) о праве детей Божьих перед первым Адамом Элла (Акида аль-Иман - шариатского: аль-Знание) руководство Аллаха (Коран) - Пасик и лицемерия ...
... Не потерял (убеждения - шариатские) Мятежный и лицемерия Адама до первого язычника - отказ от Аллаха (Коран) ...
... Ни один кафир - отказ от Аллаха (Коран) не был сыном Адама перед первым куфр (намерение - i'ttiqad: Невидимый сердца) без lillaahi
@ Не только потому, что Аллах - нарушенные отношения с Богом.

Многобожия группа - "Аль-Яхуд (Яхуд - Иуда), Haadu" (путь, природа, слова, поступки) являются немусульманами, независимо от какой-либо человеческой расы.
... Фикха - член исламской веры и со всеми ветвями науки ясно говорит, что: директора школ многобожие баловство против "абсолютных прав (субстанции) Бог проклял Аллахом, то падение" аль-Ислам - Ислам "в" аль- Yahud - евреи "(а не кафиры - ослушается .....), хотя по-прежнему считаю, (Ad-Deen - Innadden), в ходе которого никаких внешних актов органов" путь, природа, слова, поступки "отступника - оказался цистерну единобожия ( вещества) Бог должен существовать только один - Ahadun, Wahidun и не может множественность (плюрализм) - не равенство Таухид (либерализм)> Mulhid (атеист) коммунизм.

Ширк начиная с I'ttiqad - намерение (некоторые сердца) проклятые Богом, потому что ширк происходит против "абсолютных прав (субстанции) Аллаха), а затем переместить его I'ttiqad (некоторые сердца) которые проводят" аль-Ислам - Ислам "( uluhiyyah) переехал в I'ttiqad (определенное сердце) проклятие Аллаха "Аль-Yahud - евреев" (Иудеи): немусульманских независимо от любой человеческой расы.

В самом деле, чтение Корана слово "Аль-Яхуд" не относится к какой-либо человеческой расы, потому что berI'ttiqad (определенное сердце) - намерение проклят Аллахом "Аль-Yahud - евреи" имеют свой народ "Bani Israiel" и не все дети Israiel это "Аль-Яхуд (Яхуд - Иуда) - Haadu" (путь, природа, слова, поступки) евреи: ширк - Non-мусульмане.

Начало ширк - "Аль-Яхуд - еврейское" является berI'ttiqad (некоторые сердца) из "Ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... затем наружу с «как природы, слова, акты поклонения" (одержимый) к человеческим кумиров berkupiah-тюрбаны, халатах, бородатый, похвала (превышение - хвала Аллаху), очистить, очистить себя, происхождения, расы, племени, церковь, значит ... в том числе аль-попу.

Пророк сказал:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
"Истинно, Бог не получает благотворительную акцию, но чисто и просто надеюсь, что и благословение Божие." [HR. Абу Дауд и Наса'и]

Ab Sheikh Yunan berkata...

Противники искренности многобожие (Аллах сделал для соперника / союзника в богослужении, или поклонение Богу, но и к другим, кроме Него). Например: Рия "(показывающий практику в других), sum'ah (фиктивный практика в других странах), или Ujub (гордость с легализацией). Все это ширк будут сторониться слугой поклонения было приемлемым для Бога. Как Пророк Мухаммад да благословит его Аллах и:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Конечно, что-то я больше всего боялся случилось с вами ширк (молчит) маленький", сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, что является несовершеннолетним ширк Он сказал:". Рия "[. HR Ахмад]

Слово Божие :
Эннис '4; 48
Воистину, Бог не простит (ширк против неотъемлемых прав Аллаха) приписывать (захватить, свинец и держал соперника и подобием прав государя с любой другой), и простит грехи других, чем для кого он будет ( в соответствии с правилами шариата - Аллаха), а также тех, кто приписывает партнеров (захватить, свинца и провели матч для абсолютных прав) Аллаха (для чего-то еще), то у него есть meolakukan большой грех.

Эннис '4; 49
Разве это не в сердце твоем (и чувствовать себя странно о Мухаммад) к тем, кто чист (поклонение, хвала, очищает) сам (расы, национальности, племени, церковь, а это означает, что, даже если он не был прав: человеческая сила) даже Аллаха имеет право: чистая энергия (похвала, очищенный), которого (по правилам шариата - Аллаха), и они не будут diinaya (либо ответ или уменьшить) в малейшей степени.

Уклоняются группа - "Аль-Яхуд - еврейское" запретило Heaven & ад должны получить Суфаат и прощение ...
... Может Суфаат перерезал пальто, которое, когда Пророк был оскорблен, мерзко ??? ...
Ад должен быть первым, но из-за наступления дефолта - пренебречь дьяволом и сатаной @ невежественные расслаиваются. затем, если не знать, Nasuhah скоро раскаяться.

ЗАМЕТКА:
Кто именно очевидно членам акта тела "поклонение, хвала, очистить, очистить себя, происхождения, расы, племени, церковь, а это означает, что Малайзия земля сегодня. На самом деле все случилось давным-давно ...
Многобожия группа - "Аль-Яхуд (Иуда - Иуда), Haadu" (путь, природа, слова, поступки) являются немусульманских ...
... Фикха - эксперты ак'иде и шариатские во всех отраслях науки ясно говорит, что: perlaku ширка озорства о правах Абсолютного Бога прокляты Богом, то падение "аль-Ислам - Ислам" в "Аль-Яхуд - евреев "(не кафиры - ослушается .....), хотя до сих пор верю (Innadden), в течение которого не внешние акты органов" Как, природа, работа, слова "отступник - перебежал от единобожия Аллаха должен существовать только один - Ahadun , Wahidun и не может кратность (плюрализм) - равенство единобожия (либерализме): Mulhid (атеист) коммунизм.

Ab Sheikh Yunan berkata...


Smita (yusyrik: avgudadyrkare billaahi) om rättigheter av de absoluta (substans) GUD> JUDISK (al-Yahud-Haadu): Non Muslim OAVSETT NÅGON mänskligheten.

Inte smita (yusyrik: avgudadyrkare Billāh) till höger om Guds barn innan den första adam Ella (aqeedah al-Iman - sharia: al-Knowledge) vägledning Allah (Koranen) - Pasik & Hypocrisy ...
... Inte förlorat (övertygelser - sharia) Upproriska och hyckleri Adam innan den första Gentile - vägran Allah (Koranen) ...
... Ingen otrogen - vägran Allah (Koranen) var son Adams innan den första Kufr (intention - i'ttiqad: Invisible hjärta) utan lillaahi
@ Inte bara för att Allah - bruten relation med Gud.

Polyteism grupp - "al-Yahud (Yahud - Judas), Haadu" (väg, natur, ord, gärningar) är icke-muslimer oberoende av mänskligheten.
... Fiqh - medlem i den islamiska tron ​​och med alla vetenskapsgrenar tydligt säger att: rektorer polyteism ont mot "absoluta rättigheter (substans) Gud förbannade av Allah, då nedgången är" al-Islam - Islam "till" al- Yahud - judar "(inte otrogna - lyder .....), men fortfarande tror (ad-deen - Innadden), under vilken ingen yttre handlingar kroppar" sätt, natur, ord, gärningar "avfälling - vände cistern av Tawheed ( substans) Gud måste finnas endast en - Ahadun, Wahidun och kan inte mångfald (mångfald) - inte lika Tawheed (liberalism)> Mulhid (ateist) kommunism.

Smita börjar med I'ttiqad - avsikt (vissa hjärta) är förbannad av Gud för Shirk sker mot "absoluta rättigheter (substans) av Allah), sedan flytta den I'ttiqad (vissa hjärta) som tillbringar" al-Islam - Islam "( uluhiyyah) flyttade in I'ttiqad (vissa hjärta) förbannelse Allah "al-Yahud - judar" (Judéen): Icke-muslimer oberoende av mänskligheten.

Faktum är att läsa Koranen ordet "al-Yahud" refererar inte till någon mänsklig ras, eftersom berI'ttiqad (vissa hjärta) - avsikt förbannade av Allah "al-Yahud - judar" har sitt folk "Bani Israiel" och inte alla barn Israiel det är "al-Yahud (Yahud - Judas) - Haadu" (väg, natur, ord, handlingar) judar: Shirk - icke muslim.

I början av Shirk - "al-Yahud - judisk" är berI'ttiqad (vissa hjärta) av "Ujub, Sama'a, Riak, takabbur" ... sedan utåt med "hur, natur, ord, handlingar av" tillbedjan (besatt) till humana idoler berkupiah-turban, dräkter, skäggig, beröm (överskott - alla prisad vare Allah), rengöra, rena dig själv, härkomst, ras, stam, kyrka, betyder ... inklusive al-ass.

Profeten sade:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه
"Sannerligen, inte Gud får en välgörande handling utan helt enkelt hoppas och Guds välsignelser." [HR. Abu Dawud och Nasa'i]

Ab Sheikh Yunan berkata...

Motståndarna till uppriktighet är polyteism (Allah har gjort för rival / bundsförvant i tillbedjan eller dyrkan av Gud, utan även för andra än honom). Till exempel: Riya '(visar praxis i andra), sum'ah (mock praxis i andra), eller Ujub (stolthet med legalisering). Allt detta är Shirk ska skys av en tjänare att dyrka var godtagbar för Gud. Som profeten Muhammed sallallaahu alaihi wa sallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء
"Visst, något som jag fruktade mest hänt dig är Shirk (tyst) liten", frågade följeslagare: "O Guds budbärare, vad är mindre shirk Han sade:?". Riya "[. HR Ahmad]

Guds ord:
Annis "4; 48
Sannerligen, inte Gud förlåta (Shirk mot oförytterliga rättigheter Allah) skriver (att gripa, bly och höll rival och likhet av rätten suverän med vad som helst), och förlåter synder andra än det är för vem han kommer ( enligt reglerna i sharia - Allah), och de som tillskriver partners (gripa, bly och höll en match för de absoluta rättigheter) Allah (för något annat), då han har meolakukan stor synd.

Annis "4; 49
Är det inte i ditt hjärta (och kännas konstigt O Muhammad) till dem som är rena (dyrkan, beröm, renar) själv (ras, etnicitet, stam, kyrka, vilket innebär att även om det inte var rätt: mänsklig makt) även Allah har rätt: ren energi (beröm, renat) som (enligt reglerna i sharia - Allah), och de kommer inte diinaya (antingen replik eller minskas) i minst.

Shirk grupp - "al-Yahud - judisk" förbjudna Heaven & Hell krävs för att få Sufaat och förlåtelse ...
... Kan Sufaat springa rock som när profeten var förolämpad, vile ??? ...
Hell ska vara först, men på grund av förekomsten av standard - försummas av djävulen och Satan @ okunnig skiktad. sedan om okunniga, Nasuhah snart ångra det.

NOTERA:
Vem exakt är uppenbart för medlemmar i kroppen agera "dyrkan, beröm, rengöra, rena dig själv, härkomst, ras, stam, kyrka, vilket innebär att Malaysia jorden idag. Egentligen saker har hänt för länge sedan ...
Polyteism grupp - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (väg, natur, ord, gärningar) är icke muslim ...
... Fiqh - Aqidah och sharia experter inom alla vetenskapsgrenar säger tydligt att: perlaku Shirk ofog om rättigheter för den absoluta Gud förbannad av Gud, då nedgången är "al-Islam - Islam" till "al-Yahud - judar "(inte otrogna - lyder .....), men fortfarande tror (Innadden), under vilken ingen yttre handlingar kroppar" Hur, natur, arbete, ord "avfälling - hoppade från Tawheed av Allah ska finnas Ende - Ahadun , Wahidun och kan inte mångfald (mångfald) - lika Tawheed (liberalism): Mulhid (ateist) kommunism.

DOSA SYIRIK LEBIH BERAT DARI RASUAH, ZINA, MINUM ARAK, MAKAN BABI.

DOSA SYIRIK ( yusyrik : tusyrik billaahi ) TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH, LEBIH BERAT DARI DOSA RASUAH, ZINA, MINUM ARAK &a...