Rabu, 14 Disember 2016

(F) MENGENAL GOLONGAN SYIRIK - al-Yahud (Yehuda :Jew's) : Haadu - (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) YAHUDI & SYIAH (Syaieyah) - Non Muslim.YAHUDI - salah satu kaum zuriat Nabi Ibrahim AS dengan isteri pertama Maisarah > Ismail > Ishaq > Ya'qob : "al-Yahud" -  "Haadu" -  Cara, Sifat, Kata, Perbuatan Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah...
... Syiah (Syiaeyah) - menafi, membatal, menentang takdir (qada' & qadar) Allah juga merupakan hak-hak kekuasaan mutlak zat Allah. kedua-duanya adalah golongan Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah.

YAHUDI (al-Yahud - Yehuda : Jew's - Keturunan Nabi Ibrahim dengan isteri pertamaNya - Maisarah - Ibrahim AS > Ishaq AS > Ya'qob - salah seorang anak Nabi Ya'qob AS bernama  Yehuda : Jew's - "al-Yahud" - "Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Syirik terhadap Hak-Hak Mutlak Allah - NON MUSLIM.

A006Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai orang-orang yang ber'ittiqad (yakin qalbu syirik dilaknati Allah - "Haadu" - cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Yahudi, kalau kamu anggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka bercita-citalah hendakkan mati (dengan meminta kepada Allah supaya kamu dimatikan sekarang juga), jika betul kamu orang-orang yang benar!"
(Al-Jumu'ah 62:6) 
 
"Haadu" - cara, sifat, kata-kata, perbuatan Syirik itu bermula dari I'ttiqad (yakin kalbu - Uluhiyyah) - Syirik terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah yang dilaknati Allah dengan sifat RIYA', UJUB, SUM'AH, TAKABBUR... kemudian zahir dengan Cara, Sifat, Kata, Perbuatan SYIRIK terhadap hak-hak mutlak (zat) Allah...

SesungguhNya sesiapa yang berlaku Syirik (terhadap hak-hak mutlak) Allah maka diharamkan bagiNya "al-Jannah - Syurga" dan tempat kembaliNya adalah "al-Nar - Neraka"...


BermulaNya dengan Syirik Khafi (samar-samar : kecil pada berI'ttiqaq (yakin qalbu) RIYA', UJUB, SUM'AH TAKABBUR"... kemudian zahir dengan Cara, Sifat, Kata-Kata, Perbuatan... (1) MEMUJA / TAKSUB kepada diri sendiri / taksub kepada berhala manusia... padahal memuja : taksub semata kepada Allah)... (2) memuja diri sendiri / memuji berlebihan : bodek... Padahal segala Pujian hanya bagi Allah... (3) membersih & menyucikan diri sendiri, keturunan, kaum, puak, jemaah, partiNya... Padahal tidak sesiapa pun yang berhak / berkuasa (bukan hak manusia) untuk membersih & menyucikan segala dosa, noda, maksiat melainkan Allah.


Allah Ta'ala berfirman:


وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا

"Dan telah Kami tetapkan bagi bani Israiel (salah seorang anak Nabi Ya'qob - Yehuda : Jew's - "al-Yahud : Haadu - cara, sifat, kata2, perbuatan) dalam al-Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.
(QS. Al-Isra: 4)


Golongan beri'ttiqad Syirik dilaknati Allah = "alYahud : Haadu" - Yahudi adalah Non Muslim, walau pun zahirnya berkupiah-serban, berjubah & berjanggut sunnah serta Solatnya sepanjang malam & puasa (tidak melakukan maksiah, kejahatan) pada siang harinya.

Kejahatan Yahudi disebabkan sifat dengki mereka;


A109
Banyak di antara Ahli kitab (al-Yahud :Yahudi dan an-Nasyoro : Nasrani) suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir (Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran (Nabi Muhammad s.a.w). Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu (akan mereka), sehingga Allah datangkan perintahNya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
(Al-Baqarah 2:109)
 
Kejahatan mereka yang pertama terjadi pada zaman Nabi Ya’qub, moyang mereka. Mereka berkeinginan menyingkirkan saudaranya sendiri, Yusuf yang berakhlaq mulia sehingga mereka lebih disayangi bapaknya. (QS.Yusuf: 7-18). 


A007 
Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang hal mereka untuk mengambil iktibar).
(Yusuf 12:7)A008 
(Kisah itu bermula) ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama sendiri): "Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan berguna). Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata."
(Yusuf 12:8)

A009
(Ramai di antara mereka berkata):" Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan berguna".
(Yusuf 12:9

A010
Salah seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam pergi, supaya ia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu".
(Yusuf 12:10)

A011
Mereka pun (pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu) berkata: Wahai ayah kami! Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf, padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat kepadanya?
(Yusuf 12:11)

A012
Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria makan minum dan bermain-main dengan bebasnya; dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya".
(Yusuf 12:12

A013
Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya ".
(Yusuf 12:13
A014
Mereka berkata: "Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang rugi".
(Yusuf 12:14
A015
Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, (mereka pun melakukan yang demikian), dan kami pula ilhamkan kepadanya:" Sesungguhnya engkau (wahai Yusuf, akan terselamat, dan) akan memberi tahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar (dan tidak mengingatinya lagi) ".
(Yusuf 12:15)
A016
Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil (buat-buat) menangis.
(Yusuf 12:16)
A017
Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami, lalu ia dimakan oleh serigala; dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar".
(Yusuf 12:17)
A018
Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata: "Tidak! Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima akal). Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah jualah yang dipohonkan pertolonganNya, mengenai apa yang kamu katakan itu."
(Yusuf 12:18)

Kegemaran mereka membunuh para Nabi dan Rasul seperti membunuh Nabi Yahya secara kejam iaitu memenggal lehernya dan kepalanya diletakkan di dulang emas. Nabi Zakaria juga dibunuh secara kejam, iaitu dengan digergaji tubuhnya. Kedua-dua pembunuhan ini terjadi pada zaman pemerintahan raja Herodes. Mereka juga gemar membunuh orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang kufur (niat : i'ttiqad putus dengan Allah) ingkar (kapir) akan ayat-ayat keterangan Allah dan membunuh Nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar, serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia (dakwah lillaahi - kebenaran, kebaikan, kebajikan) supaya berlaku adil maka sampaikanlah berita yang mengembirakan mereka, dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
(A-li'Imraan 3:21)
 
Nabi Isa AS pun tidak terlepas dari rancangan jahat mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya...

A157  
Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.
(An-Nisaa' 4:157)

Golongan SYIRIK - "al-Yahud (Yahuda - Judas), Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) adalah Non Muslim...
... FIQH - ahli Aqidah & Syariah dengan semua cabang IlmuNya dengan jelas mengatakan bahawa : perlaku berbuatan Syirik terhadap Hak-Hak Mutlak Allah yang dilaknati Allah, maka gugur lah "al-Islam - Islam" menjadi "al-Yahud - Yahudi" (kapir syirik...bukan kapir engkar), walau pun masih lagi berAgama (Innadden), selama mana belum zahir dengan perbuatan anggota jasad "Cara, Sifat, Perbuatan, Kata-Kata" Murtad (yartadda : yartadid mingku undeeneh) - berpaling tadah dari tauhidkan (zat) Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun, Wahidun serta tidak mungkin berbilang-bilang (Pluralisme tauhid & i'ttiqad) : kesamarataan Tauhid (Libralisme tauhid & i'ttiqad) : Mulhid (Atheist) Komunisme.


Perbuatan Syirik bermula dengan I'ttiqad -niat (yakin kalbu) yang dilaknati Allah kerana berlaku Syirik terhadap Hak-Hak MutlakNya (Allah), maka berpindah lah I'ttiqad yang diredhai Allah "al-Islam - Islam" menjadi I'ttiqad yang dilaknati allah "al-Yahud - Yahudi", tanpa mengira bangsa manusia mana pun.

SesungguhNya kalimah bacaan al-Quran "al-Yahud" (dan juga al-Islam, al-Nasyoro, al-Musyrik & al-Majusa) tidak merujuk kepada bangsa manusia mana pun, kerana golongan berI'ttiqad - niat dilaknati Allah "al-Yahud - Yahudi" sudah ada bangsaNya "Bani Israiel" dan bukan semua Bani Israiel itu adalah golongan "al-Yahud (Yahuda - Jew's : Judas) - Haadu" (cara, sifat, kata-kata, perbuatan) Yahudi : Syirik - Non Muslim.

Rasulullah bersabda :


إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ

“Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah”. [HR. Abu Dawud dan Nasa’i]

Lawan daripada ikhlas (diredhai Allah) adalah syirik (dilaknati Allah) kerana menjadikan bagi Allah tandingan/sekutu di dalam beribadah, atau beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selain-Nya). Contohnya : Riya’ (memperlihatkan amalan pada orang lain), Sum’ah (memperdengarkan suatu amalan pada orang lain), ataupun Ujub (berbangga diri dengan amalannya). Kesemuanya itu adalah Syirik yang harus dijauhi oleh seorang hamba agar ibadahnya itu diterima oleh Allah .
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ اْلأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ

“Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik (khafi) kecil”, para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil ? Rasulullah menjawab : “Riya’”. [HR. Ahmad]

Firman Allah :

A048
SesungguhNya Allah tidak akan mengampunkan dosa (Syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) mempersekutukan (merampas, mendahului serta diadakan tandingan & bandingan terhadap hak-hak mutlakNya dengan sesuatu apa jua), dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan syariatNya - Allah), dan sesiapa yang mempersekutukan (merampas, mendahului serta diadakan tandingan bagi hak-hak mutlat) Allah (dengan sesuatu yang lain), Maka sesungguhNya ia telah meolakukan dosa yang besar.

anNisa' 4; 48
A049
Tidak kah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada orang-orang yang membersikan (taksub kpd berhala manusia, memuja, memuji, menyucikan) diri sendiri (keturunan, kaum, puak, jemaah, partiNya, Padahal perkara itu bukan hak : kekuasaan manusia) bahkan Allah jua lah yang berhak : berkuasa membersihkan (memuji, menyucikan) sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan syariatNya - Allah), dan mereka pula tidak akan diinaya (atau dikurangkan balasan baik) walau sedikit pun.

anNisa' 4; 49

Nota :
Siapa mereka dibumi malaysia hari ini ???
///

Ab Sheikh Yunan.

7 ulasan:

Ab Sheikh Yunan berkata...

4173/5000
(F17) KNOW THE POLYTHEISM - al-Yahud (Judah: Jew's): Haadu - (how, nature, words, deeds) JEWS - Non Muslim.

JEWS - one of the offspring of Abraham with his first wife Maisarah> Ismail As> Ishaq As> Ya'qob As: "al-Yahud" - "Haadu" - Cara, Nature, Words, Deeds Shirk of absolute rights (substance ) Allah.

JEWS (al-Yahud - Judah: Jew's - Descendants of Abraham with his first wife - Maisarah - Ibrahim> Ishaq As> Ya'qob As - one child named Judah Prophet Ya'qob US: Jew's - "al-Yahud" - " Haadu "(way, nature, words, deeds) Shirk on the Rights of the Absolute God - NON MUSLIMS.

A006
Say (O Muhammad): "O ye who ber'ittiqad (sure qalbu shirk cursed by Allah -" Haadu "- how, nature, words, deeds) Jews, if you claim that you are the beloved of God excluding people of other human beings, then aspire want to die (with a request to God that you are off now), if ye are truthful! "
(Al-Jumu'ah 62: 6)

"Haadu" - how, nature, words, acts of Shirk began I'ttiqad (certain heart - Uluhiyyah) - Shirk of absolute rights (substance) God cursed by God with nature RIYA ', ujub, sum'ah , takabbur ... then outwardly with the methods, properties, Kata, shirk its inalienable rights (substance) of Allah ...

Indeed, anyone who applies Shirk (the rights of the absolute) God then banned him "al-Jannah - Heaven" and his abode is "al-Nar - Hell" ...

Shirk starts with Khafi (dim: small berI'ttiqaq (certain heart) RIYA ', ujub, sum'ah takabbur "... then outwardly with the methods, properties, Words, Deeds ... (1) ADORE / obsessed with himself / obsessed man ... but adore idols: obsessed solely to Allah) ... (2) worship himself / excessive praise: flatter ... And all praise be to Allah ... (3) cleanse & purify themselves, descent, race, tribe, church, that means ... but no one has the right / authority (instead of human rights) to cleanse and purify all sin, stains, but God's salvation.

Allah Ta'ala says:

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

"And We decreed for the children Israiel (one of the children of the Prophet Ya'qob - Judah: Jew's -" al-Yahud: Haadu - way, nature, kata2, act) in the Holy Book: "Surely you will make mischief in earth twice and you will behave with great pride. "
(QS. Al-Isra: 4)

Group beri'ttiqad Shirk cursed by Allah = "alYahud: Haadu" - Jews are non-Muslims, even though outwardly berkupiah-turban, robed and bearded sunnah and praying all night and fasting (do not maksiah, crime) in the afternoon.

Jewish crime due to the nature of their envy;

A109
Many of the Book (al-Yahud: Jewish and early-Nasyoro: Christians) wish that if they could turn you into unbelievers (Shirk against the inalienable rights of Allah) after you have believed, out of envy from themselves, after real to them the truth (Prophet Muhammad). Therefore, Forgive and be indulgent (toward them) until Allah give command. Allah has power over all things.
(Al-Baqarah 2: 109)

Their first crime occurred at the time of Prophet Ya'qub, their fathers. They wanted to get rid of his brother, Joseph, who berakhlaq noble so that they are loved father. (QS.Yusuf: 7-18).


A007
Mocked (Story) Joseph and his brothers there were signs for those who ask (about them to take heed).
(Yusuf 12: 7)

A008
(The story begins) when the brothers said (among themselves): "Surely Joseph and his brother are loved more by our father than we, though we are a (stronger public and useful). Truly, our father is in a state of unjust real. "
(Yusuf 12: 8)

Ab Sheikh Yunan berkata...

4745/5000
Their favorite kill the prophets and messengers such as John brutally kill the chop his neck and his head placed on a silver platter. He also brutally murdered, by sawing his body. Both of these killings occurred during the reign of King Herod. They are also fond of killing people beriman.A021
Those who reject (faith: i'ttiqad break with Allah) refuse (infidel) in the verses of Allah and slay the prophets unjustly, and kill those who call people (missionary lillaahi - truth , kindness, benevolence) to be just so, announce to them a Penalty grievous.
(A-li'Imraan 3:21)

AS Jesus was not independent of their plot, but Allah saved him ...
A157
And also (due to) their saying: "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah". But they killed him not bolting (on the cross - the cross), but it appeared so unto them (the people they killed like Jesus). And those who disagreed, about Jesus, in fact they are in grave doubt (doubt) about the (murder). No knowledge thereof save for them by conjecture; and they killed him not.
(An-Nisaa '4: 157)

POLYTHEISM group - "al-Yahud (Judas - Judas), Haadu" (way, nature, words, deeds) are Non Muslim ...
... FIQH - Aqidah and Sharia experts in all branches of science clearly says that: perlaku Shirk mischief on the Rights of the Absolute God cursed by God, then the fall is "al-Islam - Islam" to "al-Yahud - Jews" ( Fos Fos shirk ... not in default), although still believe (Innadden), during which no outward acts of bodies "How, nature, Work, Words" apostate (yartadda: yartadid Mingku undeeneh) - defected from Tawheed (substance) Allah Almighty shall exist only one - Ahadun, Wahidun and may not multiplicity (pluralism faith & i'ttiqad): equality of Tawheed (monotheism and liberalism i'ttiqad): Mulhid (Atheist) communism.

The act of Shirk starts with I'ttiqad -niat (certain heart) who cursed God because Shirk occurs on the Rights of the absolute (God), then move it I'ttiqad which pleases Allah "al-Islam - Islam" became a curse I'ttiqad allah "al-Yahud - Jews", regardless of any human race.

Indeed, reading the Quran the word "al-Yahud" (and also al-Islam, al-Nasyoro, al-polytheists and al-JUSA) does not refer to any human race, because the berI'ttiqad - intention cursed by Allah "al- Yahud - Jews "have his people" Bani Israiel "and not all children Israiel it is the" al-Yahud (Judah - Jew's: Judas) - Haadu "(way, nature, words, deeds) Jews: Shirk - non Muslim ,

The Prophet said:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه

"Allah does not accept deeds except that a pure and just hope and the blessings of God." [HR. Abu Dawud and Nasa'i]

Opponents of the sincere (pleasing to God) is Shirk (accursed of God) because Allah has made for rival / ally in worship, or worship of God but also to other than Him). For example: Riya '(showing the practice in others), sum'ah (mock practice in others), or Ujub (pride with legalization). All of it is Shirk to be shunned by a servant to worship was acceptable to God.
As the Prophet Muhammad sallallaahu alaihi wasallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

"Surely, something I feared most happened to you is Shirk (silent) small", the companions asked: "O Messenger of Allah, what is minor shirk? He said: "Riya '". [HR. Ahmad]

Word of God :
A048
Surely Allah does not forgive (Shirk against the inalienable rights of Allah) ascribe (to seize, lead and held rival and likeness of the rights of sovereign with whatever), and will forgive the sins of others than it is for those who he will (according to the rules of Sharia - Allah), and those who ascribe partners (seize, lead and held rival for the rights mutlat) Allah (for something else), then he has meolakukan great sin.
Annis' 4; 48

Ab Sheikh Yunan berkata...

573/5000
049
Is it not in thine heart (and feel strange O Muhammad) to those who membersikan (obsessed Boy idols man, worship, praise, purifies) himself (race, ethnicity, tribe, church, meaning that, even though it was not right: human power ) even Allah who has the right: powerful cleaning (praise, purified) whom (according to the rules of Sharia - Allah), and they will not diinaya (either reply or reduced) in the least.
Annis' 4; 49

Note:
Who on earth they malaysia today ???
///
Al-Yunan.

Ab Sheikh Yunan berkata...


4173/5000
(F17) معرفة الشرك - آل بلدة يهود (يهوذا: يهودي): Haadu - (كيف، والطبيعة، بالقول والفعل) اليهود - غير مسلم.

اليهود - واحدة من ذرية إبراهيم مع زوجته الأولى ميسرة> إسماعيل و> إسحاق و> Ya'qob و: "آل بلدة يهود" - "Haadu" - كارا، الطبيعة، بالقول والفعل الشرك حقوق المطلقة (مادة) الله .

اليهود (سورة بلدة يهود - يهوذا: يهودي - أحفاد إبراهيم مع زوجته الأولى - ميسرة - إبراهيم> إسحاق و> Ya'qob و- طفل واحد اسمه يهوذا النبي Ya'qob الولايات المتحدة: ليهودي - "آل بلدة يهود" - "Haadu "(الطريق، والطبيعة، بالقول والفعل) الشرك في حقوق الله المطلق - غير المسلمين.

A006
ويقول (يا محمد): "يا أيها الذين ber'ittiqad (متأكد من الشرك qalbu لعن الله -" Haadu "- كيف، والطبيعة، بالقول والفعل) اليهود، إذا كنت تدعي أنك محبوب من الله باستثناء شعب انسان آخر الكائنات، ثم يطمح يريد أن يموت (مع وجود طلب من الله ان كنت خارج الآن)، إن كنتم صادقين! "
(سورة الجمعة 62: 6)

"Haadu" - كيف، والطبيعة، والكلمات، وبدأت أعمال الشرك I'ttiqad (القلب معين - Uluhiyyah) - الشرك حقوق المطلقة (مادة) الله لعن الله مع الطبيعة RIYA، ujub، sum'ah، takabbur ... ثم ظاهريا مع أساليب وخصائص كاتا، يتنصل حقوق غير القابلة للتصرف (مادة) من الله ...

في الواقع، فإن أي شخص ينطبق الشرك (حقوق مطلقة) الله ثم منعوه "آل الجنة - الجنة" ومأواه هو "آل نار - جهنم" ...

يبدأ الشرك مع خافي (خافت: berI'ttiqaq صغيرة (معين القلب) RIYA، ujub، sum'ah takabbur "... ثم ظاهريا مع الأساليب والخصائص، بالقول والفعل ... (1) عبدت / مهووس بنفسه / رجل مهووس ... ولكن يعبدون الأصنام: هاجس خالصا لوجه الله) ... (2) عبادة نفسه / الإفراط في الثناء: تملق ... ولله الحمد لله ... (3) تطهير وتنقية أنفسهم أو النسب، العرق أو القبيلة، والكنيسة، وهذا يعني ... ولكن لا أحد لديه الحق / السلطة (بدلا من حقوق الإنسان) لتطهير وتنقية كل خطيئة، والبقع، ولكن خلاص الله.

يقول الله تعالى:

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا

"وقضينا للأطفال Israiel (واحد من أبناء النبي Ya'qob - يهوذا: يهودي -" آل بلدة يهود: Haadu - الطريقة، والطبيعة، kata2، والعمل) في الكتاب المقدس: "بالتأكيد سوف يفسدون في الأرض مرتين، وسوف تتصرف بكل فخر كبير ".
(QS الإسراء: 4)

beri'ttiqad الشرك مجموعة لعن الله = "alYahud: Haadu" - اليهود هم من غير المسلمين، على الرغم من ظاهريا berkupiah-عمامة، ملبس والسنة الملتحي والصلاة طوال الليل والصيام (لا maksiah والجريمة) في فترة ما بعد الظهر.

الجريمة اليهودية ويرجع ذلك إلى طبيعة الحسد.

A109
العديد من الكتاب (سورة بلدة يهود: اليهودية والمبكر Nasyoro: المسيحيون) أتمنى أن لو أنها يمكن أن يحولك إلى الكافرين (الشرك ضد حقوق غير القابلة للتصرف الله) بعد أن كنت قد يعتقد، من الحسد من أنفسهم، بعد حقيقيا لهم الحقيقة (النبي محمد). لذلك، اغفر ويكون متساهل (نحوهم) حتى الله يعطي الأوامر. الله غالب على كل شيء قدير.
(سورة البقرة 2: 109)

وقعت أول جريمة في ذلك الوقت من النبي يعقوب، آبائهم. انهم يريدون التخلص من شقيقه يوسف الذي berakhlaq النبيل بحيث يتم أحبوا الأب. (QS.Yusuf: 7-18).


A007
سخر (قصة) يوسف وإخوته كانت هناك علامات لأولئك الذين يطلبون (عنهم ليأخذوا حذرهم).
(يوسف 12: 7)

A008
(تبدأ القصة) عندما قالت الاخوة (فيما بينها): "وأحب بالتأكيد يوسف وأخيه أكثر من أبينا منا ونحن، على الرغم من أننا (أقوى الجمهور ومفيدة) حقا، أبانا هو في حالة من الظالم. حقيقية ".
(يوسف 12: 8)

Ab Sheikh Yunan berkata...

3794/5000
المفضلة لديهم يقتلون الأنبياء والمرسلين مثل جون وحشية قتل ختم رقبته ورأسه وضعت على طبق من فضة. كما انه بوحشية، بالنشر جسده. كل من هذه القتل وقعت في عهد الملك هيرودس. انهم مغرمون قتل الناس أيضا beriman.A021
أولئك الذين يرفضون (الإيمان: i'ttiqad كسر مع الله) رفض (كافر) في آيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يدعون الناس (lillaahi التبشيرية - الحقيقة، والعطف والإحسان) ليكون ذلك فقط، يعلن لهم عذاب أليم.
(A-li'Imraan 03:21)

AS يسوع لم يكن مستقلا عن مؤامرة، ولكن الله أنقذه ...
A157
وأيضا (بسبب) قولهم: "إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله". لكنهم قتلوه لا انشقاقه (على الصليب - الصليب)، ولكن يبدو ذلك لهم (الناس الذين قتلوا مثل يسوع). وهؤلاء الذين اختلفوا، عن يسوع، في الحقيقة هم في شك كبير (شك) حول (القتل). لا علم حفظ منه لهم عن طريق التخمين. وقتلوه لا.
(إن-كيد النساء 4: 157)

مجموعة الشرك - "آل بلدة يهود (يهوذا - يهوذا)، Haadu" (الطريق، والطبيعة، بالقول والفعل) هي غير مسلم ...
... فقه - عقيدة وشريعة خبراء في جميع فروع العلم يقول بوضوح أن: perlaku الشرك الأذى على حقوق الله المطلق لعن الله، ثم سقوط هو "الإسلام - الإسلام" إلى "آل بلدة يهود - اليهود "(فوس فوس الشرك ... لا في الافتراضي)، وإن كانت لا تزال يؤمنون (Innadden)، وخلالها لم الخارج قوانين الهيئات" كيف، والطبيعة، العمل، الكلمات "المرتد (yartadda: yartadid Mingku undeeneh) - انشق عن التوحيد (مادة ) يجب الله عز وجل لا توجد إلا واحدة - Ahadun، Wahidun وقد لا تعدد (التعددية الإيمان وi'ttiqad): المساواة بين التوحيد (التوحيد وi'ttiqad الليبرالية): Mulhid (الملحد) الشيوعية.

الفعل من الشرك يبدأ I'ttiqad -niat (معين القلب) الذي لعن الله لأن الشرك يحدث على حقوق المطلق (الله)، ثم نقله I'ttiqad يرضى الله "الإسلام - الإسلام" أصبح لعنة I'ttiqad الله "آل بلدة يهود - اليهود"، بغض النظر عن أي جنس البشري.

في الواقع، وقراءة القرآن كلمة "آل بلدة يهود" (وأيضا الإسلام، آل Nasyoro، آل المشركين و آل JUSA) لا يشير إلى أي جنس البشري، لأن berI'ttiqad - نية لعن الله " آل بلدة يهود - اليهود "لديهم شعبه" بني Israiel "وليس كل الأطفال Israiel هو" آل بلدة يهود (يهوذا - يهودي: يهوذا) - Haadu "(الطريق، والطبيعة، بالقول والفعل) اليهود: الشرك - غير مسلم ،

قال النبي:

إن الله عز و جل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه

"الله لا تقبل الأعمال إلا أنه محض ومجرد الأمل والبركة من الله." [HR. أبو داود والنسائي]

معارضو الصادق (لارضاء الله) هو الشرك (الرجيم الله) لأن الله قد جعل للمنافس / حليف في العبادة، أو عبادة الله ولكن أيضا لمن دونه). على سبيل المثال: ريا "(وتعرض هذه الممارسة في بلدان أخرى)، sum'ah (الممارسة وهمية في غيرها)، أو Ujub (فخر مع تقنين). كل من هو الشرك إلى أن منبوذة من قبل موظف في العبادة كان مقبولا عند الله.
كما قال النبي محمد صلى الله عليه wasallam:

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء

"بالتأكيد، شيء يخشى معظم حدث لك هو الشرك (صامت) صغير"، سأل الصحابة: "يا رسول الله، ما هو الشرك الأصغر وقال:" ريا "[. HR أحمد]

كلمة الله:
A048
إن الله لا يغفر (الشرك ضد حقوق غير القابلة للتصرف الله) تنسب (للاستيلاء على والرصاص وعقدت منافسه ومثاله الحقوق السيادية مع أيا كان)، ويغفر خطايا الآخرين مما هو عليه بالنسبة لأولئك الذين يشاء ( وفقا لقواعد الشريعة - الله)، وأولئك الذين ينسبون الشركاء (الاستيلاء، والرصاص، وعقد منافسه لmutlat الحقوق) الله (لشيء آخر)، ثم لديه ذنب عظيم meolakukan.
أنيس "4؛ 48

Ab Sheikh Yunan berkata...

487/5000
049
أليس في قلبك (ويشعر بالغربة يا محمد) للذين membersikan (هاجس الأصنام بوي رجل، والعبادة، والثناء، وينقي) نفسه (العنصر أو العرق أو القبيلة، والكنيسة، وهذا يعني أنه، على الرغم من أنه لم يكن على حق: الإنسان السلطة) حتى الله الذي لديه الحق في: تنظيف قوية (الثناء، المنقى) منهم (وفقا لقواعد الشريعة - الله)، وأنها لن diinaya (إما الرد أو انخفاض) في أقل تقدير.
أنيس "4؛ 49

ملاحظة:
من على وجه الأرض هم ماليزيا اليوم ؟؟؟
///
آل يونان.

Ab Sheikh Yunan berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.

DOSA SYIRIK LEBIH BERAT DARI RASUAH, ZINA, MINUM ARAK, MAKAN BABI.

DOSA SYIRIK ( yusyrik : tusyrik billaahi ) TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH, LEBIH BERAT DARI DOSA RASUAH, ZINA, MINUM ARAK &a...