Khamis, 15 Disember 2016

(F) JANJI ALLAH TERHADAP KEMUSNAHAN GOLONGAN YAHUDI (al-Yahud - Haadu) - SYIRIK TANPA MENGIRA BANGSA MANUSIA MANAPUN


Sesungguhnya kalimah bacaan al-Quran "al-Yahud" itu tidak merujuk kepada bani Israiel secara total, sebaliknya merujuk kepada salah satu kaum dari zuriat Nabi Ibrahim AS dengan isteri pertamanya Maisarah dimana salah seorang dari anaknya bernama Yehud (al-Yahud- Jew's) dari 12 orang yang menyeleweng dengan I'ttiqad (yakin kalbu) Syirik (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah (al-Yahud-Haadu : cara, sifat. kata-kata, perbuatan).


SIKAP : PERANGAI - AKHLAQ PUAK PAS DIBUMI MALAYSIA HAMPIR SAMA DENGAN GOLONGAN YAHUDI BANI ISRAIEL DI JAZIRAH ARAB DULU.A004
"Dan telah Kami tetapkan bagi Israil (merujuk kepada zuriat Yehuda) dalam al-Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerosakan di muka bumi dua kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri (riya' ujub, sum'ah, takabbur) dengan kesombongan yang besar”. (QS. Al-Isra: 4)

Kejahatan golongan manusia yang telah diresapi i'ttiqad dilaknati Allah Yahudi disebabkan sifat dengki mereka dari i'ttiqad (yakin qalbu) riya, ujub, sum'ah, sombong, takabur:


A109

“Sebagian besar Ahli Kitab (golongan beri'ttiqad dilaknati Allah Yahudi) menginginkan sekali agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana kedengkian yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran......". (QS. Al-Baqarah: 109)


A018
Kejahatan mereka yang pertama terjadi pada zaman Nabi Ya’qub, moyang mereka. Mereka berkeinginan menyingkirkan saudaranya sendiri, Yusuf yang berakhlaq mulia sehingga mereka lebih disayangi bapaknya. (QS.Yusuf: 7-18). 

Kegemaran mereka membunuh para Nabi dan Rasul seperti membunuh Nabi Yahya secara kejam iaitu memenggal lehernya dan kepalanya diletakkan di dulang emas. Nabi Zakaria juga dibunuh secara kejam, iaitu dengan digergaji tubuhnya. Kedua-dua pembunuhan ini terjadi pada zaman pemerintahan raja Herodes. Mereka juga gemar membunuh orang-orang yang beriman.


A021
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir (engkar) kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka berikanlah mereka dengan seksaan yang pedih". (QS. Ali Imran: 21)

Nabi Isa pun tidak terlepas dari rancangan jahat mereka, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. “Dan kerana ucapan mereka: Sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa ibnu Maryam Rasul Allah”. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan salib itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka (Yudas Iskaryot). 


A157
Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang - salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin.
(An-Nisaa' 4:157

Sesungguhnya orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan Isa) benar-benar dalam keraguan tentang (yang dibunuh) itu, kecuali mengikuti tekaan sahaja, mereka tidak yakin bahawa yang mereka bunuh itu Isa”.
 
Zu Nuwas adalah seorang raja Yahudi Najran di Yaman yang sangat fanatik, tidak ingin ada agama (tauhid & i'ttiqad yang diredhai Allah) lain di daerah kekuasaannya. Alkisah ada sekelompok pengikut Nabi Isa yang setia (Nasrani), telah sampai ke pengetahuan pegawai kerajaan. Lalu mereka dipaksa murtad dan masuk Yahudi, siapa yang engkar akan dibakar hidup-hidup. Raja Zu Nuwas memerintahkan pasukannya untuk menggali parit dan menyiapkan kayu bakar, yang akan digunakan untuk membakar umat Nasrani yang tidak mahu keluar dari (Agama tauhid & i'ttiqad yang diredhai Allah) islam (murtad). Kejadian ini ada diceritakan di dalam Al-Qur’an: 
A004 
 Celakalah kaum yang menggali parit,
(Al-Buruuj 85:4

A005 
 (Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran,
(Al-Buruuj 85:5)

A006 
 (Mereka dilaknat) ketika mereka duduk di kelilingnya,
(Al-Buruuj 85:6)
A007
 Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman.
(Al-Buruuj 85:7)
A008 
Dan mereka tidak marah dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Terpuji!
(Al-Buruuj 85:8)
"Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang menyalakan api dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman. Dan mereka tidak menyeksa orang-orang mukmin itu, melainkan kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Berkuasa lagi Maha Besar".
Dipendekkan cerita, kejahatan Yahudi pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam-pun tak kurang kejamnya. Yahudi Bani Qainuqa' adalah Yahudi pertama yang mengingkari janjinya dengan Rasulullah, puncanya adalah apabila  seorang muslimah yang datang ke pasar mereka telah diganggu. Sedang dia duduk di hadapan seorang tukang menjual barang perhiasan , mereka merayunya agar membuka tudung yang dipakainya namun ia menolak. Lalu si tukang tersebut menarik hujung baju si wanita dan mengikatkannya ke punggung wanita tadi, ketika berdiri ternampaklah auratnya, lalu mereka mentertawakannya.Wanita itu pun menjerit meminta tolong. Seorang lelaki muslim yang mendengarnya lalu menendang si tukang tersebut dan membunuhnya. Melihat kejadian itu orang-orang Yahudi mengerumuninya, dan beramai-ramai membunuh lelaki muslim tersebut. Mendengar berita kematian lelaki itu, maka keluarganya menuntut agar orang-orang Yahudi bertanggung jawab ke atas kematiannya. Maka Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam datang bersama para sahabat mengepung mereka selama 15 malam. Atas perintah beliau mereka telah di  hukum supaya  meninggalkan Madinah.

Yahudi Bani Nadhir melakukan pengkhianatan yang kedua. Sewaktu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam pergi ke perkampungan Yahudi bani Nadhir untuk meminta diyat (denda) dua orang muslim yang terbunuh dari Bani Amir, yang melakukan pembunuhan adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhimari, seorang Yahudi. Permintaan itu diajukan kerana terdapat ikatan perjanjian persahabatan antara Rasulullah dengan mereka. Ketika beliau datang mengutarakan maksud kedatangannya, mereka berkata: “Baik wahai Abu Qasim! kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan.”

Pada saat Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam duduk bersandar di dinding rumah mereka, kemudian mereka saling berbisik, kata mereka: “Kita tidak pernah melihat Rasulullah keseorangan tanpa ditemani sesiapa,ini adalah peluang kita untuk membunuhnya.Mereka merancang agar salah seorang dari mereka naik ke atas bumbung rumah dan menjatuhkan batu besar keatas beliau”, dan untuk tugas ini diserahkan kepada Amr bin Jahsy bin Ka’ab. Lantas dia naik ke atas rumah bagi melaksanakan rancangan pembunuhan ini, tetapi Allah melindungi Rasul-Nya dari rancangan jahat orang-orang Yahudi tersebut dengan mengirimkan berita melalui Malaikat Jibril tentang rancangan jahat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bergegas pulang ke Madinah, dan memberitahukan kepada para sahabatnya tentang usaha rancangan jahat tersebut. 

Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap pergi menyerang mereka. Ketika orang Yahudi Bani Nadhir mengetahui kedatangan pasukan Rasulullah, mereka pergi berlindung di balik benteng. Pasukan Islam mengepung perkampungan mereka selama 6 malam, beliau memerintahkan untuk menebang pohon kurma mereka dan membakarnya. Kemudian Allah memasukkan rasa gentar dan takut di hati mereka, sehingga mereka memohon izin kepada Rasulullah untuk keluar dari Madinah dan memohon maaf kepada baginda. Mereka juga meminta izin untuk membawa harta seberat yang mampu dipikul unta-unta mereka kecuali senjata, dan Rasulullah pun mengizinkannya.

Peristiwa ini ditulis di dalam Al-Qur’an:
A002 
"Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahawa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari seksaan Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka. Dan Allah menanamkan ketakutan di dalam hati mereka, dan memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pengajaran wahai orang yang mempunyai pandangan". (QS. al-Hasyr: 2)

Yahudi Bani Quraizhah melakukan pengkhianatan yang ketiga. Mereka membentuk pasukan pakatan(al-Ahzab), antara pasukan musyrik dan pasukan Yahudi. Suku Quraisy dipimpin Abu Sufyan ibnu Harb, suku Gathafan di bawah pimpinan Uyainah ibnu Hushn, suku bani Murrah di bawah pimpinan Harits ibnu Auf dan suku-suku yang lain, sementara pasukan Yahudi bani Quraizhah akan menyusul dari belakang. Peperangan Al-Ahzab itu betul-betul menyesakkan dada kaum muslimin yang terkepung, apalagi tindakan golongan munafik yang membuat goyah pasukan Islam. Berkat kesabaran kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pasukan Malaikat dengan mendatangkan serangan berupa angin taufan dan guruh kilat yang memporak-perandakan pasukan pakatan. Mereka menjadi kucar-kacir, dan pulang ke tempat masing-masing dengan membawa kekalahan. Tinggallah Yahudi Bani Quraizhah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan kepada pasukan Islam: “Bagi mereka yang mahu mendengar dan taat agar jangan solat asar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.”

Kaum muslimin langsung bergerak menuju perkampungan Yahudi Bani Quraizah, dan mengepung mereka selama 25 malam. Orang-orang Yahudi tersebut benar-benar berada dalam ketakutan, lalu memohon kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar memberikan izin kepada mereka untuk keluar, sebagaimana yang beliau lakukan kepada Yahudi Bani Nadhir. Beliau menolak permohonan mereka, kecuali mereka keluar dan taat pada keputusan beliau. Kemudian Rasululah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menyerahkan keputusan atas mereka kepada Sa’ad ibnu Mu’adz pemimpin suku Aus. Keputusan telah ditetapkan iaitu: kaum lelaki dewasa ditahan, harta dirampas, anak-anak dan wanita menjadi tawanan. Hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraizhah lebih berat dari pada Bani Qainuqa' dan Bani Nadzir, kerana kesan dari pengkhianatan mereka hampir saja meruntuhkan moral kaum muslimin dan membahayakan nyawa mereka semua.A009

A010
A011


 
"Hai orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah kepadamu, ketika datang kepadamu tentera-tentera, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. Iaitu ketika datang (musuh) dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tekak, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam prasangka disitulah diuji orang-orang mukmin, dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat". (QS. al-Ahzab: 9-11)

Kehancuran Yahudi

Secara keseluruhan Al-Qur’an menceritakan kehancuran manusia yang beri'ttiqad (yakin qalbu) dilaknati Allah : syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah Yahudi seperti firman-Nya:A007
"Dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan Israel - Yehuda : Jew's) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam Masjid (Al-Aqsha), sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai”. (QS. Al-Isra’: 7)

Sejak 1948 Yahudi merampas tanah Palestina. Dan sejak 2006 sampai sekarang mereka menyekat kebebasan Gaza. Sehingga sekitar 1,5 juta jiwa muslim terkurung rapat dari dunia luar. Berbagai upaya kemanusiaan untuk membantu mereka selalu digagalkan oleh Israel, termasuk misi kemanusiaan yang baru saja diserang pasukan komando Israel di perairan Gaza (Laut Mediterania). Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghentikan kebiadaban Israel. Pengepungan dan pemenjaraan beramai-ramai oleh penjajah Israel dengan pembangunan tembok pemisah dimulai 16 Jun 2002 di Tepi Barat dengan dalih untuk keselamatan. Panjang tembok tersebut mencapai 721 km sepanjang Tepi Barat, tinggi 8 meter sehingga mengasingkan tanah pertanian milik penduduk Palestina yang ditanami berbagai buah, seperti anggur dan zaitun. Hal ini mengakibatkan ekonomi Palestina terburuk. Pengepungan ini sudah diramalkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"Hampir tiba masanya tidak dibolehkan masuk (embargo) kepada penduduk Iraq meski hanya satu qafiz makanan dan satu dirham," Kami bertanya dari mana larangan itu? Beliau menjawab: "Dari orang-orang asing yang melarangnya." Kemudian berkata lagi: "Hampir tiba masanya tidak diperbolehkan masuk (sekatan) kepada penduduk Syam (Palestina) meski hanya satu dinar dan satu mud makanan." Kami bertanya: "Dari mana larangan itu? Beliau menjawab: Dari orang-orang Romawi." (HR. Muslim)

Siapa kekuatan yang mampu menghancurkan Israel? Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: “Akan muncul dari Khurasan (Afghanistan) bendera-bendera hitam, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, sehingga bendera-bendera itu di naikkan di Eliya (al-Quds)“. (HR. Ahmad, Tirmidzi dan Nu’aim bin Hammad). 

Kehancuran Israel bererti kiamat telah dekat, sehingga banyak orang mempertahankan kewujudan Negara Israel tersebut, namun janji Allah dan Rasul-Nya pasti akan terlaksana:

“Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi, sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon tadi akan berbicara; Wahai orang Islam, hai hamba Allah! di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon Ghorqod, sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi”. (HR. Ahmad)


“Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang diantara mereka bersembunyi di balik batu. Maka batu itu berkata, “Wahai hamba Allah, inilah si Yahudi di belakangku, maka bunuhlah ia”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (2767), dan Muslim dalam Shahih-nya (2922)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, “Dalam hadis ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, seperti berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya hadis ini (menunjukkan) bahawa benda-benda itu berbicara secara hakikat”.[Fathul Bari (6/610)].

///
Ab Sheikh Yunan.

4 ulasan:

Ab Sheikh Yunan berkata...

3290/5000
(F19) GOD'S PROMISE TO THE DESTRUCTION OF THE JEWS (al-Yahud - Haadu) - POLYTHEISM REGARDLESS OF ANY HUMAN RACE

Indeed the words reading al-Quran "al-Yahud" does not refer to children Israiel in total, instead referring to one of the offspring of the Prophet Abraham with his first wife Maisarah where one of his sons called Yehud (al-Yahud- Jew's) of 12 people who deviate with I'ttiqad (certain heart) Shirk (yusyrik: idolaters billaahi) on the inalienable rights of Allah (al-Yahud-Haadu: how, nature, words, deeds).

ATTITUDE: Temperament - PAS tribal morality MALAYSIA earth are in fact Jews in the Arabian Peninsula BANI ISRAIEL FIRST.

A004
"And We decreed for Israel (refer to the offspring of Judah) in the Holy Book:" Indeed, you will make mischief in the land twice, and you will behave (seen ujub, sum'ah, takabbur) with pride large ". (QS. Al-Isra: 4)

Crime groups of people that have been impregnated i'ttiqad Allah cursed the Jews because of their hatred of i'ttiqad (certain heart) to be seen, ujub, sum'ah, cocky, arrogant:

A109
"Most of the Book (the Jews beri'ttiqad cursed by God) wants all that they could turn you back as unbelievers after you have believed, out of envy that arise from themselves after the manifest to them the truth ......". (Surat . Al-Baqarah: 109)

A018
Their first crime occurred at the time of Prophet Ya'qub, their fathers. They wanted to get rid of his brother, Joseph, who berakhlaq noble so that they are loved father. (QS.Yusuf: 7-18).

Their favorite kill the prophets and messengers such as John brutally kill the chop his neck and his head placed on a silver platter. He also brutally murdered, by sawing his body. Both of these killings occurred during the reign of King Herod. They are also fond of killing people who believe.

A021
"Those who reject (rejects) in the signs of Allah and kill the Prophets without right, and kill those who enjoin justice, give them with a painful chastisement." (QS. Ali Imran: 21)

Jesus was not independent of their plot, but Allah saved him. "And because of their saying: Surely we have killed the Messiah, Jesus son of Mary, the Messenger of Allah". But they killed him not, nor crucified him, but they killed and it is the cross that was likened to 'Isa for them (Judas Iskaryot).

A157
And also (due to) their saying: "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah". But they killed him not bolting (on the cross - the cross), but it appeared so unto them (the people they killed like Jesus). And those who disagreed, about Jesus, in fact they are in grave doubt (doubt) about the (murder). No knowledge thereof save for them by conjecture; and they killed him not.
(An-Nisaa '4: 157)

Ab Sheikh Yunan berkata...

3374/5000
Those who had been at odds about (killing him) really in doubt (who was murdered), except the following conjecture only, they do not believe that that they killed Jesus ".

Zu Nuwas was a king of the Jews of Najran in Yemen are very fanatic, do not want any religion (faith & i'ttiqad which pleases Allah) in his territory. Once upon a time there was a group of faithful followers of Jesus (Christians), has come to the knowledge of government officials. Then they forced apostates and Jews, who disobeys will be burned alive. Zu Nuwas king ordered his soldiers to dig trenches and prepare firewood, which will be used to burn Christians who do not want to get out of (Christian faith and i'ttiqad which pleases Allah), Islam (apostate). This incident is recounted in the Qur'an:

A004
Woe to the makers of the pit,
(Al-Buruuj 85: 4)

A005
(Drain) fire with fuel,
(Al-Buruuj 85: 5)
A006
(Cursed) when they sat,
(Al-Buruuj 85: 6)
A007
While they see what they do to those who believe.
(Al-Buruuj 85: 7)
A008
And they do not get angry and agonizing for those who believe in it but because people believe in God, the Almighty, the Praised!
(Al-Buruuj 85: 8)
"Woe to those who make a trench, which lit a fire with firewood, when they sit around, they saw what they were doing against the believers. And they do not punish those who believe it, but because people believers have faith in Allah, the Almighty, the most Great. "
Long story short, the evil Jews at the time of the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam, was no less cruel. Jewish Children Qainuqa 'is the first Jew who reneged on his promise to Allah, the cause is when a Muslim woman who came into the market they were interrupted. He was sitting in front of a jeweler sells jewelery, they seduce her into opening the veil she wore, but she refused. Then he pulled back the end of the woman's clothes and tied it to the back of the woman, when standing saw her body, then they mentertawakannya.Wanita that was screaming for help. A Muslim man who heard it then kicked the back and killed him. Saw the Jews surrounded him, and the mass killing of the Muslim men. Hearing the news of the death of the man, the family demanded that the Jews were responsible for her death. Then the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam came with his companions besieged them for 15 nights. On his orders they have in law to leave Medina.

Jewish Banu Nadir second treason. When the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam went to the village of Bani Nadir Jews for blood-money (fines) are two Muslims who were killed on the Bani Amir, the murder was Amr bin Umayya Ad-Dhimari, a Jew. The request was filed because there was a treaty of friendship between the Prophet with them. When he came to express the meaning of his arrival, they said: "Good, O Abu Qasim! we will help you with what you want. "

Ab Sheikh Yunan berkata...

4078/5000
At the time of the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam sitting against the wall of their home, then they whispered to one another, they said, "We never saw the Messenger unassisted by anyone, this is our chance to membunuhnya.Mereka plan for one of them rose to the top roof and dropped a large rock on her ", and the task was given to Amr bin Jahsh bin Ka'b. Then he went up on the house to carry out the assassination plot, but Allah protected His Prophet from the evil plans of the Jews by sending news through the angel Gabriel about the evil plan. Then the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam hurried back to Madinah, and told his companions about the business plans of the wicked.

He ordered his companions to get ready to attack them. When the Jews of Banu Nadir know the arrival of the Messenger team, they take refuge behind the fortress. Islamic forces surrounded their village for 6 nights, he was ordered to cut down the palm trees and burn them. Then God put a sense of trepidation and fear in their hearts, so that they apply for permission to the Prophet to leave Medina and apologized to him. They also asked for permission to bring the property up to bear their camels except weapons, and arguably even allow it.

This event is written in the Qur'an: A002
"It is He who expelled the unbelievers among the People of the Book from their homes at the first gathering. You did not think that they will come out and they are confident that their fortresses would defend them from the punishment of Allah, then Allah brought upon them a punishment from whence they did not expect. and Allah instilled fear in their hearts, and destroy their houses with their own hands and the hands of the believers. so take the incident to be a lesson, O ye who have eyes! " , (QS. Al-Hashr: 2)

Jews who supported them down from third treason. They formed a coalition forces (al-Ahzab), between the team and the team unbelieving Jews. Quraish led by Abu Sufyan ibn Harb, Gathafan quarter under the leadership of Ibn Uyainah Hushn, Murrah tribe under the command of Harith ibn Auf and other tribes, while the Jewish children Quraizhah will follow from behind. Al-Ahzab war was terribly smothering the besieged Muslims, let alone action hypocrites who made feeble forces of Islam. Thanks to the patience of the Muslims, then Allah sent the angel to bring the attack of wind and thunder lightning storm that could play havoc with the coalition forces. They become a mess, and return to their places with the defeat. Stay Jews supported them down, then the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam announced to the Muslims: "For those who want to listen and obey in order to do the Asr prayer except in villages supported them down."

Muslims immediately move towards the village of Bani Qurayza Jews, and besieged them for 25 nights. The Jews are really in fear, then apply it to the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam to grant permission for them to get out, as he did to the Jews of Banu Nadir. He dismissed their application, unless they come out and adhere to his decision. Then the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam handed over their decision to Sa'd ibn Mu'adh Aus tribe leader. Results have been set as follows: adult men were arrested, confiscated property, children and women into captivity. Punishment of Treason supported them down heavier than in Bani Qainuqa 'and Children Nadzir, because the effect of their betrayal almost demoralizing the Muslims and endangering the lives of all of them.

Ab Sheikh Yunan berkata...

3978/5000
A009
A010
A011

"O ye who believe! Remember the favor of Allah unto you, when there came the soldiers, and We sent against them a hurricane and forces that ye could not see. And Allah is Seer of what you do. That is when it comes ( enemy) from above and from below you, and when another sight and hearts reached to the throats, and you thought thoughts about Allah with all kinds of prejudice and there he tested the believers, and his heart is shaken by a tremendous shaking. " (QS. Al-Ahzab: 9-11)

The destruction of the Jewish

Overall Qur'an recounts the destruction of human beri'ttiqad (certain heart) cursed by Allah: shirk the inalienable rights of the Jewish God as saying:


A007
"And when the promise for the (crime Israel - Judah: Jew's) second, (We bring the Muslims under the leadership of Imam Mahdi) to make your faces, and they went into the Masjid (Al-Aqsa), as enemies entered it the first time, and to destruction all that they control. "(QS. Al-Isra ': 7)

Since 1948 Jews seized Palestinian land. And since 2006 until now they restrict the freedom of Gaza. Up to about 1.5 million Muslims confined meeting of the outside world. Various humanitarian efforts to help them always thwarted by Israel, including the humanitarian mission that had just been attacked by Israeli commandos off the Gaza coast (Mediterranean Sea). No force on earth can stop the barbarity of Israel. Siege and imprisonment massacred by the Israeli occupation with the construction of the separation wall began June 16, 2002 in the West Bank under the pretext of security. Length reaches 721 km wall along the West Bank, a height of 8 meters to alienate agricultural land owned by Palestinians who planted a variety of fruit, such as grapes and olives. This resulted in the worst Palestinian economy. This siege is foretold by the Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam:

"Almost time is not allowed to enter (the embargo) to the people of Iraq even though only one qafiz food and the dirham," We asked where the ban? He said: "From the strangers that forbid it." Then said: "Almost time is not allowed to enter (restrictions) to the people of Sham (Palestine) although only one dinar and the mud for food." We asked: "Where ban? He replied: From the Romans." (HR. Muslim)

Anyone who is able to destroy the power of Israel? Prophet sallallaahu 'alaihi wasallam said: "It would appear from Khurasan (Afghanistan) black flags, then no one is able to prevent it, so that the flags were hoisted in Eliya (al-Quds)." (HR. Ahmad, Tirmidhi and Nu'aim bin Hammad).

Resurrection means the destruction of Israel have been close, so many people defend the existence of the State of Israel, but the promise of Allah and His Messenger will certainly happen:

"Nothing will happen until the Muslims fight the apocalypse Jews, to the extent that the Jews hide behind rocks and trees, and the stones and the trees will speak; O Muslim, O slave of Allah! behind me there are Jews, come and kill him, but trees Ghorqod, because it was really the tree of the Jews ". (HR. Ahmad)

"You will fight the Jews until one of them hiding behind a rock. Then the stone was said, "O servant of Allah, this is the Jew behind me, kill him". [HR. Al-Bukhoriy in his Saheeh (2767), and Muslim in his Saheeh (2922)].

Al-Hafiz Ibn Hajar said, "In this hadith there is a sign of doomsday nearby, such as speech inanimate objects, trees, and rocks. This hadith as physical (shows) that the objects speak for the fact ". [Fath al-Bari (6/610)].
///
Ab Sheikh Yunan.

DOSA SYIRIK LEBIH BERAT DARI RASUAH, ZINA, MINUM ARAK, MAKAN BABI.

DOSA SYIRIK ( yusyrik : tusyrik billaahi ) TERHADAP ZAT & HAK-HAK MUTLAK ZAT ALLAH, LEBIH BERAT DARI DOSA RASUAH, ZINA, MINUM ARAK &a...