Rabu, 21 Disember 2016

(F) AHLI AGAMA : KETUHANAN JANGAN MELAMPAU, JANGAN JADI SEPERTI YAHUDI BANI ISRAIEL DI JAZIRAH ARAB.


A077

Katakanlah: "Wahai Ahli Kitab! (Taurat : Injiel & tidak terkecuali ahli al-Quran) Janganlah kamu melampau dalam agama (tauhid & i'ttiqad) kamu secara yang tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu (seperti) suatu kaum (Yahudi - bani Israiel) yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia, dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh hingga syirik & murad) dari jalan yang betul"
(Al-Maaidah 5:77)


A078
Orang-orang kafir (non muslim : engkar syirik - al-Yahud : Haadu) Yahudi dari Bani Israil (Yehud : jew's) telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka (syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) dan selalu menceroboh (taksub kpd berhala manusia, membersih & menyucikan diri sendiri serta suka menudoh & menghukum orang lain sewenang-wenang).
(Al-Maaidah 5:78)

A079
Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri apabila puak mereka ramai jumlahnya) dari perbuatan mungkar (derhaka (syirik) dan ceroboh : menudoh, menjatohkan hukum sewenang, mencela), yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan.
(Al-Maaidah 5:79

GOLONGAN MANAKAH ITU... DIBUMI MALAYSIA HARI INI ?
///
Ab Sheikh Yunan.

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...