Selasa, 20 Disember 2016

GOLONGAN SYIRIK : SEKEJI-KEJI MANUSIA DISISI ALLAH (al-Quran) ADALAH BERKATA-KATA DUSTA TERHADAP (zat & hak-hak mutlak : Syirik (شريك) ALLAH DENGAN TIDAK BENAR.

Golongan Syirik adalah golongan manusia begitu berani berkata-kata terhadap zat Allah & hak-hak mutlak zat Allah dengan tidak benar...

Golongan manusia yang merampas, mendahului, sekutui serta diadakan tandingan & bandingan bagi hak-hak mutlak zat Allah "al-Yahud" (Yahudi) serta golongan yang menafi, membatal, menentang takdir (qada', qadar) Allah yang juga merupakan hak-hak kekuasaan Allah sahaja berlakunya.

 A033

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji (maksiat : kejahatan yang menuju kemudharatan) , sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa (kejatan terhadap sesama manusia, haiwan, tumbohan, alam); dan perbuatan menceroboh (memfitnah : mengumpat : menghina : mengeji) dengan tidak ada alasan yang benar; dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan (syirikkan) sesuatu dengan (hak-hak mutlak zat) Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah sesuatu yang kamu tidak (mungkin) mengetahuinya.
(Al-A'raaf 7:33)

 A037

Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang (berkata-kata) berdusta terhadap (zat & hak-hak mutlaka zat) Allah atau yang mendustakan (menafi : menentang : membatalkan) ayat-ayatNya. Orang-orang itu (masih) akan mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat (dari belas kasihan Allah bagi mereka), hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu (kepada mereka): "Manakah (makhluk-makhluk dan benda-benda) yang kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab: "Semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami", dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang (benar-benar) ingkar (syirik & murtad).
(Al-A'raaf 7:37)

A093
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka (berkata-kata) perkara yang dusta terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah, atau orang yang berkata: "Telah diberi wahyu kepadaku", padahal tidak diberikan sesuatu wahyupun kepadanya; dan orang yang berkata: "Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah" (syirik - merampas hak-hak mutlak zat Allah, jadikan hak diri). Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim (diri sendiri) itu dalam penderitaan "sakratul-maut" (ketika hendak putus nyawa), sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka (memukul dan menyeksa orang-orang itu) sambil berkata (dengan menengking dan mengejek): "Keluarkanlah nyawa kamu (dari tubuh kamu sendiri); pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina (kamu) sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah dengan tidak benar, dan kamu pula (menolak dengan) sombong takbur akan ayat-ayat keteranganNya".
(Al-An'aam 6:93)

A033
Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan (kata-kata) yang keji (maksiat : kejahatan yang menuju kemudharatan) , sama ada yang nyata atau yang tersembunyi; dan perbuatan dosa (kejatan terhadap sesama manusia, haiwan, tumbohan, alam); dan perbuatan menceroboh (memfitnah : mengumpat : menghina : mengeji) dengan tidak ada alasan yang benar; dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan (syirikkan) sesuatu dengan (hak-hak mutlak zat) Allah sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah sesuatu yang kamu tidak (mungkin) mengetahuinya.
(Al-A'raaf 7:33)

A037
Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang (berkata-kata) berdusta terhadap (zat & hak-hak mutlaka zat) Allah atau yang mendustakan (menafi : menentang : membatalkan) ayat-ayatNya. Orang-orang itu (masih) akan mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat (dari belas kasihan Allah bagi mereka), hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu (kepada mereka): "Manakah (makhluk-makhluk dan benda-benda) yang kamu sembah selain Allah?" Mereka menjawab: "Semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami", dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang (benar-benar) ingkar (syirik & murtad).
(Al-A'raaf 7:37)

A017
Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang (berkata-kata) berdusta terhadap  (zat & hak -hak mutlah zat)Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatNya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa (syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) itu tidak akan berjaya.
(Yunus 10:17

A069
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan (berkata-kata) sesuatu yang dusta terhadap (hak-hak mutlak zat) Allah, tidak akan berjaya".
(Yunus 10:69) 

A070
(Apa yang mereka beroleh hanya) kesenangan di dunia, kemudian kepada Kamilah tempat kembalinya mereka. Kemudian Kami akan rasakan mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur (niat-amal kapir - engkar : syirik) yang mereka lakukan.
(Yunus 10:70

A018
Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka (berkata-kata) perkara-perkara dusta terhadap (zat & hak-hak mutlak zat) Allah! (dengan tidak benar) Orang-orang yang demikian sifatnya (syirik terhadap hak-hak mutlak zat Allah) akan dibawa mengadap Tuhan mereka, dan pada hari itu akan berkatalah saksi-saksi (dari malaikat-malaikat, Nabi-nabi, dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri): "Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap (terhadap hak-hak mutlak zat) Tuhan mereka". Ketahuilah (sesungguhnya) laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim (diri sendiri)!
(Hud 11:18) 

A019
Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama (tauhid - ad-deen & i'ttiqad yang diredhai) Allah (islam - al-Islam) dan berusaha supaya jalan (tauhid & I'ttiqad) itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat;
(Hud 11:19)

A020
Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia, dan tidak ada pula bagi mereka, yang lain dari Allah, sesiapapun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksaNya. Azab untuk mereka akan digandakan (kerana mereka sangat bencikan jalan agama (tauhid - "ad-deen" & i'ttiqad yang diredhai) Allah Islam - "al-Islam"), sehingga mereka tidak tahan mendengarnya, dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya.
(Hud 11:20

A021
Merekalah orang-orang (golongan syirik & juga murtad) yang merugikan diri sendiri, dan hilang lenyaplah (segala pahal ibadah & pahala kebenaran, kebaikan, kebajikan dialam jasad) dari mereka (kerana)apa yang mereka ada-adakan (dengan dusta terhadap zat & hak-hak mutlak zat Allah itu).
(Hud 11:21

A022
Tidak syak lagi, bahawa sesungguhnya (golongan syirik & murtad itu) merekalah yang paling rugi, pada hari akhirat kelak.
(Hud 11:22)  
///
al-Yunan

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...