Ahad, 18 Disember 2016

(F) AYAT MANA MENYATAKAN AGAMA (ad-deen) & ISLAM (al-Islam) ADALAH JIHAD - PERJUANGAN... ?


Sejumlah pertanyaan kepada para pemimpin, al-lebai kelaghoh serta ahli taksub - bukan ahli biasa PAS ?

AGAMA (ad-deen - rububiyyah : perihal zat Allah) : Tauhid zat maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun : Wahidun.

Ayat manakah yang menyatakan bahawa AGAMA (ad-deen : Rububiyyah : tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun) yang tidak boleh di Murtadkan) - (GHAIB QALBU) itu adalah perjuangan (jihad) dari satu diri kepada diri yang lain ? ...melainkan perjuangan (jihad) oleh diri terhadap diri sendiri & Dakwah Lillaahi. Wajib tidak ada ayat dari seluroh isi bacaan al-Quran yang berbunyi bacaannya " Jihaadi fie ad-deen ", melainkan berlakunya dengan hak mutlak Allah semata-mata.

ISLAM (al-Islam - uluhiyyah : perihal hak-hak mutlak zat Allah ) : I'ttiqad.
... Ayat manakah yang menyatakan bahawa ISLAM (al-Islam - Uluhiyyah : i'ttiqad (yakin qalbu) terhadap hak-hak mutlak zat Allah yang tidak boleh di Syirikkan) - (GHAIB QALBU) itu adalah perjuangan (jihad) dari satu diri kepada diri yang lain ?... melainkan perjuangan (jihad) oleh diri terhadap diri sendiri & Dakwah Lillaahi. wajib tidak ada ayat dari seluroh isi bacaan al-Quran yang berbunyi bacaannya " Jihaadi fie al-Islam ", melainkan berlakunya dengan hak kekuasaan mutlak Allah semata-mata.

FURUQ (branch) AQIDAH (al-Iman) - (al-Ilmu) SYARIAH-FIQH :
... Ayat manakah yang menyatakan bahawa perkara AQIDAH (al-Iman) dari SYRIAH : SYARA' (al-Ilmu) - FIQH dengan semua cabang ilmuNya (GHAIB AKAL) itu merupakan perjuangan (jihad) dari satu diri kepada diri yang lain ?... melainkan Dakwah Lillaahi.

MELAINKAN perjuangan (jihad) oleh diri terhadap diri sendiri...
... Nak berAgama tauhid yang Satu - Ahadun, Wahidun OR Nak jadi Mulhid - Atheist...
... Nak berI'ttiqad diredhoi Allah Islam (al-Islam) OR dilaknati Allah (al-Yahud) Yahudi...
... OR nak jadi al-Nasyoro (trinity : kristian)...
... OT nak jadi al-Musyrik (berhala)...
... OR nak jadi al-Majusi (api/matahari)

MELAINKAN DAKWAH LILLAAHI...
... Dakwah pula tidak berlaku disisi Allah (al-Quran) andaiNya disandarkan kepada sesuatu yang lain (apa pun) terdahulu OR terkemudianNya... kemudian pindah niat - i'ttiqad letak atasnama Allah - LILLAAHI...
... Niat - I'ttiqad tidak boleh berpindah-pindah OR dipindah-pindah, melainkan Satu Niat - I'ttiqad > Satu Amal > Satu ganjaran disisi Allah (al-Quran) - BUROK or BAIK / BENAR or SALAH.

WAJIB BUKAN DAKWAH LILLAAHI... Jika lebih dahulu disandarkan kepada sesuatu yang lain (lil-parti - duniawi : politik - jawatan, pangkat, kuasa, popularity, nama, gelar, kekayaan), kemudian pindah niat letak atasnama Lillaahi. Niat mana boleh berpindah-pindah atau dipindah-pindah, "satu niat dengan satu amal serta satu ganjaran - baik 0r burok @ benar or salah.

BEGITU JUGALAH ayat manakah yang membenarkan perkara DASAR KETUHANAN yang Empat (4) dengan Dua (2) Pokok (ad-deen & al-Islam) & Dua (2) FuruqNya (cabang) - (al-Iman & al-Ilmu) dalam Dua (2) pasangan itu dibenarkan berlakuNya perbalahan : permusohan - memutuskan silaturrahim sesama manusia... sesama bangsa, Apatah lagi sesama sendiri ?

Para diri yang mengaku Ulama & mereka yang melantik diri sendiri sebagai Ulama serta mereka yang bergelar dengan berbagai AL..... dihadapan nama masing-masing MOHON PENCERAHAN ?
 ///
al-Yunan.

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...