Khamis, 15 Disember 2016

(F) AGAMA (ad-deen - hak mutlak Allah) : ISLAM (al-Islam - hak kekuasaan mutlak Allah): AQIDAH (al-Iman) dari (al-Ilmu) SYARIAH-FIQH - hak keizinan mutlak Allah.KENAPA PAS MERAMPAS : MEREBUT "hak mutlak zat Allah & hak kekuasaan mutlak zat Allah & hak keizinan mutlak zat Allah" SAHAJA BERLAKUNYA, KEMUDIAN MENJADIKAN HAK DIRINYA ?

"SIAPA PAS DISISI ALLAH (al-Quran" ???

"AD-DEEN" - AGAMA : Tauhid zat Allah;
AGAMA (ad-deen - tauhid rububiyyah) tauhid zat Allah maha Esa hanya Satu - Ahadun merupakan hak mutlak zat Allah sahaja berlakunya..."hanya Allah sahaja secara mutlak berkuasa untuk membuka pintu qalbu mana-mana anak Adam untuk mentauhidkan zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun yang tidak boleh di Murtadkan.

A256
Tidak ada paksaan dalam agama (ad-deen - tauhid zat Allah maha Esa wajib wujud hanya Satu - Ahadun), kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (tauhid zat) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan Taghut (Jin, Iblis, Syaitan, berhala, berhala manusia), dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali tauhid) yang teguh yang tidak akan putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
(Al-Baqarah 2:256)

"AL-ISLAM" - ISLAM : I'ttiqad hak-hak mutlak zat Allah;
ISLAM (al-Islam - i'ttiqad uluhiyyah) i'ttiqad diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya merupakan hak kekuasaan mutlak zat Allah sahaja berlakunya kepada mana-mana anak Adam..."hanya Allah sahaja yang mutlak berkuasa untuk membuka pintu qalbu untuk dicampakkan "al-nor al-Islam" kepada mana-mana anak Adam, untuk beri'ttiqad (yakin qalbu) dengan i'ttiqad yang diredhai terhadap hak-hak mutlaknya yang tidak boleh di Syirikkan (yusyrik : tusyrik billaahi) terhadap hak-hak mutlak zat Allah.

A022
Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya Allah (hak kekuasaan mutlak Allah) untuk menerima (I'ttiqad - yakin qalbu yang diredhai Allah terhadap hak-hak mutlaknya - "al-Islam") Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya (hidayah petunjuk) dari Tuhannya, (sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan)? Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya, adalah dalam kesesatan yang nyata.
(Az-Zumar 39:22)

"AL-IMAN" : AQIDAH DARI "AL-ILMU" (SYARIAH-FIQH);
 AQIDAH (al-Iman) & (al-Ilmu) SYARIAH-FIQH merupakah hak keizinan mutlak Allah sahaja berlakunya kepada mana-mana anak Adam.."hanya Allah sahaja yang berkuasa untuk membuka pintu akal bagi mencampakkan Iman (al-Iman) dari segala ilmu melalui seluroh pandaindera zohir anak Adam itu.

A100
Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman (dari ilmunya - yakin akal) melainkan dengan izin Allah (melalui undang-undang dan peraturanNya); dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami (perintah-perintahNya).
(Yunus 10:100)
///
Ab Sheikh Yunan

Tiada ulasan:

GUNA AGAMA SEBAGAI WADAH POLITIK MEMANG BINASAKAN UMAT DAN BINASAKAN AGAMA.

Sabda Nabi saw.. ﻭَﻳْﻞٌ ِﻷُﻣَّﺘِﻲْ ﻣِﻦْ ﻋُﻠَﻤَﺎﺀِ ﺍﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻳَِﺘَّﺨِﺬُﻭْﻥَ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢَ ﺗِﺠَﺎﺭَﺓً ﻳَﺒِﻴْﻌُﻮْﻧَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃُﻣَﺮَﺍﺀِ ﺯَﻣ...